Fungicidi

Blauvit je nesistemični fungicid i baktericid sa preventivnim delovanjem.
Folijarni, kontaktni fungicid sa preventivnim i anti-sporulacionim delovanjem, širokog spektra delovanja na fitopatogene gljive I bakterije.
Bordovska čorba S-20 je folijarni kontaktni i preventivni fungicid.
Custodia® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Maxentis® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.
Župavent SC je nesistemčan kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem iz grupe ftalamida.
Župastrobin se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik

Dalibor Dimkovski

JUŽNI BANAT

Komercijalno stručni saradnik