Fungicidi

Blauvit Ultra SC

Folijarni, kontaktni fungicid sa preventivnim i anti-sporulacionim delovanjem, širokog spektra delovanja na fitopatogene gljive I bakterije.
bakar hidroksid 368,40 g/l bakar hidroksida tj. 240 g/l bakra iz bakar hidroksida
koncentrovana suspenzija ( SC )
obezbeđena vremenom primene za šećernu repu i malinu 7 dana za paradjz 28 dana za vinovu lozu
najviše 4 puta na istoj površini u toku jedne godine

Primena

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.

VINOVA LOZA
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,3 – 0,4%. Utrošak vode 600-1000l/ha.

MALINA
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara – beli mladari (Didymella applanata) u koncentraciji 0,4%. Utrošak vode 300-600l/ha.

PARADAJZ
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) u koncentraciji 0,3 – 0,4%. Utrošak vode 400-600l/ha.

ŠEĆERNA REPA
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) u dozi od 4l/ha. Utrošak vode 300-600l/ha.

Napomena

Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije i kalcijum polisuldom. Meša se sa sumpornim preparatima uz uslov da reakcija rastvora ostaje neutralna i sa mineralnim uljima u toku mirovanja. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. Ako se primeni u uslovima hladnog i vlažnog vremena može biti fitotoksičan za biljku.

Način delovanja

Bakarne mikro čestice BLAUVIT ULTRA SC omogućavaju veliku pokrivnu moć što je veoma bitno kod kontaktnih fungicida. Veoma teško se spira kišom. BLAUVIT ULTRA SC se preporučuje u tretmanu vinove loze u toku mirovanja, pre kretanja vegetacije i nakon završene berbe grožđa. Joni bakra doprinose racionalnoj potrošnji vode u ćelijama biljke i jačanju ćelijskog tkiva. Inhibira deobu ćelija i sprečava klijanje spora patogena. Blokira respiratorne procese patogena. Usporava biosintezu proteina. Smanjuje propustljivost ćelijske membrane.

Prednosti primene Blauvit Ultra SC

+ Trenutna disperzija prilikom pripreme za primenu
+ Nema poznatih fitotoksija, ako se primeni prema priloženom
uputstvu
+ Patogeni ne stiču rezistentnost

Povezani proizvodi

Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Župastrobin se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
Župavent SC je nesistemčan kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem iz grupe ftalamida.
Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.
Maxentis® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik