Fungicidi

Župavent SC

Župavent SC je nesistemčan kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem iz grupe ftalamida.
kaptan 480 g/l
koncentrovana suspenzija (SC)
21 dan za jabuku
istoj površini u toku jedne godine

Primena

JABUKA I KRUŠKA
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis), u koncentraciji 0,25% (25 ml u 10l vode). Primenjuje se preventivno, tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za zarazu (faze 10-78 BBCH skale).

Utrošak vode 1000 l/ha.

Napomena

Tretiranje iz vazduhoplova niije dozvoljeno. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije, Bordovskom i sumporno- krečnom čorbom, uljnim i EC formulacijama. Može biti fitotoksičan ako se primenjuje na višim temperaturama u kombinaciji sa preparatima na bazi dimetoata. Može izazvati promene na pokožici plodova nekih sorti jabuke (Crveni delišes) i kruške (Anžuj) ako se primenjule u fazi precvetavanja i formiranja plodova a naročito ako se primenjuje sa preparatima na bazi sumpora.

Tečna formulacija – koncentrovana suspenzija obezbeđuje bolju disperziju u rastvoru za tretiranje i pokrovnost preparata na tretiranoj površini što je veoma značajno za kontaktne fungicide. Aktivna materija kaptan deluje tako što sprečava zarazu i fruktifikaciju -plodonošenje patogena. Aktivna materije kaptan deluje na više mesta u ćeliji patogena pri čemu patogen ne razvija rezistentnost, veoma je jak inhibitor klijanja spora. Kaptan je fungicid širokog spektra delovanja i koristi se za suzbijanje prouzrokovača gljivičnih bolesti kod:

+ Vinove loze – plamenjača (Plasmopara viticola)
+ Višnje, trešnje, breskve, kajsije, šljive – šupljikavost lista (Stigmina carpophila)
+ Šljive – plamenjača (Polystigma rubrum)
+ Jagode – siva trulež (Botrytis cinerea) I siva pegavost lista (Mycosphaerella fragariae)

Povezani proizvodi

Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Župastrobin se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
Župavent SC je nesistemčan kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem iz grupe ftalamida.
Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.
Maxentis® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik