Herbicidi

Dikaglobe 480 S je selektivni translokacioni folijarni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuza.
Diler® је selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu soje, suncokreta i šećerne repe.
Glifotop je neselektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodisih i višegodišnjih korova na nepoljoprivrednim površinama.
Goltix® Gold je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu šećerne repe.
Goltix® Super je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe.
Goltix® Titan je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe.
Mezokor je selektivni translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.
Nixon je selektivni, sistemični translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje uskolisnih – travnih i nekih širokolisnih korova.
Powertwin® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevu šećerne repe.
Shiro 500 WG je sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu šećerne repe.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik