Ostvarujemo zadovoljstvo članova tima kroz pripadnost i zajedničko delovanje.

Pridružite se našem timu

Ukoliko ste zainteresovani za posao u Agroglobe kompaniji popunite prijavu sa naznakom za koju poziciju konkurišete. U slučaju da imamo otvorenu poziciju koja odgovara Vašim kompetencama bićete pozvani na razgovor upoznavanja.

Ukoliko trenutno nemamo adekvatnu otvorenu poziciju, Vaša biografija ostaje u našoj bazi i bićete kontaktirani kada se otvori pozicija koja odgovara Vašem obrazovanju, znanjima i kompetencama.

Prijava