Pšenica

Ozima srednje kasna sorta pšenice
Ozima srednje kasna sorta pšenice
Ozima srednje rana sorta pšenice
Ozima rana sorta pšenice
Ozima rana sorta pšenice
Ozima rana sorta pšenice
Ozima rana do srednje rana sorta pšenice

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Nenad Vasić

REPUBLIKA SRBIJA

Menadžer programa semena

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik