Fungicidi

adama

Maxentis®

Maxentis® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
protiokonazol 150 g/l azoksistrobin 200 g/l
koncentrovana suspenzija (SC)
45 dana za pšenicu i ječam
jednom na istoj površini u toku godine

Primena

PŠENICA
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) i prouzrokovača rđa (Puccinia spp.) tretiranjem u fazi 30-65 BBCH skale i protiv prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium spp.) tretiranjem u fazi 59-65 BBCH skale u količini 0,8 -1 l/ha (8-10 ml na 100m2).
JEČAM
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) i prouzrokovača mrežaste pegavosti lista (Pyrenophora teres) tretiranjem u fazi 30-65 BBCH skale i protiv prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium spp.) tretiranjem u fazi 59-65 BBCH skale u količini 0,8-1 l/ha (8-10 ml na 100m2).

Utrošak vode 200-400 l/ha.

Prednosti preparata Maxentis®

+ Uravnoteženim odnosom aktivnih materija Maxentis®
odlično deluje u svim fazama patogeneze
+ Kombinacija triazola i strobilurina koji imaju različit
mehanizam delovanja obezbeđuje potpunu kontrolu svih
značajnih bolesti lista i klasa pšenice i ječma
+ Azoksistrobin je jedini strobilurin koji poseduje sistemično
delovanje i ulazi u biljne organe
+ Azoksistrobin ima i odlično kontaktno i preventivno
delovanje, jer se odlikuje i dobrim vezivanjem za površinu lista
+ Protiokonazol je sistemična aktivna materija preventivnog
i snažnog kurativnog delovanja
+ Pored fungicidnog delovanja Maxentis® ima i pozitivan
uticaj na fiziologiju biljke, što rezultira povećanjem prinosa,
kvaliteta zrna i boljom adaptacijom biljke u stresnim uslovima

Povezani proizvodi

Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Župastrobin se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
Župavent SC je nesistemčan kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem iz grupe ftalamida.
Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.
Maxentis® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik

Dalibor Dimkovski

JUŽNI BANAT

Komercijalno stručni saradnik