Fungicidi

adama

Maganic®

Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
protiokonazol 175 g/l difenokonazol 125 g/l
koncentrat za emulziju (EC)
obezbeđena vremenom primene za pšenicu i šećernu repu
jednom na istoj površini u toku godine

Primena

PŠENICA
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), prouzrokovača rđa (Puccinia spp.) i prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.) tretiranjem u fazi 39 do 69 BBCH skale i za suzbijanje prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium spp.) tretiranjem u fazi 61-69 BBCH skale u količini 0,8 – 1 l/ha (8 – 10 ml na 100m2).
ŠEĆERNA REPA
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) tretiranjem u fazi 39-49 BBCH skale u količini 1 l/ha (10 ml na 100m2 ).

Utrošak vode 200-400 l/ha.

Prednosti preparata Maganic®

+ Jedinstvena kombinacija aktivnih materija na našem tržištu
+ Unapređena formulacija triazola Asorbital Tehnologijom
sa poboljšanim performansama aktivne komponente (brža
penetracija, distribucija i kretanje kroz biljku do ciljnog mesta
delovanja), za maksimalnu efikasnost
+ Moćan fungicid za potpunu kontrolu patogena u zaštiti
pšenice i šećerne repe
+ Obezbeđuje visok stepen efikasnosti primenjen i nakon
zaraze useva (klijanja spora)

Povezani proizvodi

Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Župastrobin se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
Župavent SC je nesistemčan kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem iz grupe ftalamida.
Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.
Maxentis® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik