Fungicidi

Bordovska Čorba S-20

Bordovska čorba S-20 je folijarni kontaktni i preventivni fungicid.
Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida 200g/kg bakra
kvašljivi prašak (WP)
21 dan za stone sorte, 28 dana za vinske sorte vinove loze

Primena

VINOVA LOZA
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji od 1,5% (150 g na 10l vode), preventivno u fenofazama 11-79 BBCH skale, po pojavi prvih pega primarnih zaraza, a pre sticanja uslova za sekundarne zaraze i širenje bolesti.

U zavisnosti od potrebe uz utrošak vode od 600 – 1000 l/ha.

Napomena

Meša se sa sumpornim preparatima.

Ne sme se mešati sa drugim pesticidima.

Može biti fitotoksičan ukoliko se primeni po hladnom i vlažnom vremenu i nakon dozvoljenog roka za primenu.

Na tretiranim površinama najmanje 21 dan od primene, ne dozvoliti pristup stoke (domaćim životinjama).

Nalazi se na listi registrovanih sredstava za zaštitu bilja koja se mogu koristiti u ORGANSKOJ PROIZVODNJI.

Način delovanja

Bakarni joni iz BORDOVSKE ČORBE se postepeno oslobađaju pod uticajem amino ugljene i hidroksi kiseline i njihovih soli koje se nalaze na površini biljke. Bakarni joni se deponuju u ćelijama patogena na koga deluju toksično i sprečavaju klijanje spora. Mehanizam delovanja je nespecifičan tako da patogeni ne stiču rezistentnost-otpornost. Dejstvo bakra kod vinove loze utiče na jačanje pokožice bobica i njihovo manje pucanje prilikom većih kiša u fenofazi sazrevanja kao i na bolje sazrevanje lastara vinove loze i bolju otpornost na zimske mrazeve. Poželjno je primeniti ga kod zadnjih tretmana u vinogradima. Poseduje dobru otpornost na spiranje kišom.

Povezani proizvodi

Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Župastrobin se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
Župavent SC je nesistemčan kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem iz grupe ftalamida.
Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.
Maxentis® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik

Dalibor Dimkovski

JUŽNI BANAT

Komercijalno stručni saradnik