Fungicidi

Župastrobin

Župastrobin se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
azoksistrobin 250 g/l
koncentrovana suspenzija (SC)
21 dan za vinovu lozu
14 dana za cveklu i krompir
10 dana za malinu i šargarepu
4 dana za krastavac
3 dana za paradajz i jagodu
dva puta na istoj površini u toku jedne godine kod šargarepe, cvekle i jagode, tri puta na istoj površini u toku jedne godine kod vinove loze, maline, krompira, paradajza i krastavca

Primena

VINOVA LOZA

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) po pojavi prvih primarnih pega, a pre sticanja uslova za sekundarne cikluse za zaražavanje. i pepelnice (Uncinula necator) preventivno, u zavisnosti od vremenski uslova i prisustvo inokuluma, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma u koncentraciji 0,075 %. uz utošak vode od 600-1000l/ha.

MALINA

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara–beli mladari (Didymella applanata) preventivno, od faza kada su prvi lastari dužine 60 cm (od kraja meseca maja), kada se očekuju povoljni uslovi za zaražavanje i širenje oboljenja u koncentraciji 0,075 % uz utošak vode od 300-600l/ha.

ŠARGAREPA

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pepelnica (Erysiphe heracleid) i crne pegavosti (Alternaria duci) u fazi 11-49 BBCH-skale u dozi od 1 lit/ha uz utošak vode od 300-600l/ha.

CVEKLA

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) preventivno, pred sticanja uslova za zaražavanje, najkasnije u vreme pojave prvih simptoma, kada postoje ili se očekuju povoljni uslovi za širenje oboljenja u koncentraciji 0,075 % uz utošak vode od 200-400l/ha.

KRASTAVAC

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) preventivno, od faza 2 prva lista (od faza 12/102 BBCH-skale), u zavisnostiod vremenskih uslova i prisustva inokuluma, u intervalima 8-10 dana u koncentraciji 0,075 % uz utošak vode od 200-400l/ha.

JAGODA

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista jagode (Micosphaerella fragarie) od početka vegetacije do početka zrenja i nakon završene berbe (faza 11/13-81 i 91 BBCH-skale) u koncentraciji 0,075 % uz utošak vode od 300-600l/ha.

Može se mešati sa većinom fungicida i insekticida. Prilikom mešanja sa drugim preparatima proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Nije fitotoksičan, ako se primenjuje prema uputstvu za primenu.

Način delovanja

Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Inhibira klijanje spora, porast micelije, a sprečava i obrazovanje spora. Inhibira transport elektrona u respiratornom lancu. Nakon primene obezbeđuje kontaktno i sistemično delovanje.

Povezani proizvodi

Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Župastrobin se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
Župavent SC je nesistemčan kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem iz grupe ftalamida.
Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.
Maxentis® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik