Fungicidi

Soratel®

Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
protiokonazol 250 g/l
koncentrat za emulziju (EC)
42 dana za pšenicu i ječam
jednom na istoj površini u toku godine

Primena

PŠENICA

Primenjuje se  za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) i prouzrokovača rđa (Puccinia spp.) tretiranjem u fazi 30-65 BBCH skale i protiv prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium spp.) tretiranjem u fazi 59-65 BBCH skale u količini  od 0,6-0,8 l/ha.

JEČAM

Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) i prouzrokovača mrežaste pegavosti lista (Pyrenophora teres) tretiranjem u fazi 30-65 BBCH skale i protiv prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium spp.) tretiranjem u fazi 59-65 BBCH skale u  količini  od 0,6-0,8 l/ha.

Utrošak vode je 200 – 400 l/ha.

Prednosti preparata Soratel®

Novi i zaštićeni ADAMA koncept Asorbital Tehnologije Formulacije pojačava efikasnost protiokonazola na sledeći način:
+ Pojačava usvajanje protiokonazola kroz kutikulu lista i stoga ubrzava kretanje unutar biljnog tkiva (migracija).

Ovo rezultira:
+ bržim kretanjem od tačke kontakta kapljice sa listom do mesta delovanja u ćeliji gljivice • bolja iskorišćenost aktivne materije
+ pouzdanu efikasnost u širokom spektru klimatskih uslova
+ pored toga, produžava se delovanje protiv gljivičnih bolesti što dovodi do veoma dobre otpornosti na spiranje kišom
+ pokazuje odlično ponašanje tokom i nakon aplikacije

Povezani proizvodi

Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Župastrobin se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
Župavent SC je nesistemčan kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem iz grupe ftalamida.
Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.
Maxentis® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik

Dalibor Dimkovski

JUŽNI BANAT

Komercijalno stručni saradnik