Fungicidi

adama

Spyrale®

Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.
difenokonazol 100 g/l fenpropidin 375 g/l
koncentrat za emulziju (EC)
21 dan za šećernu repu
dva puta na istoj površini u toku godine

Primena

ŠEĆERNA REPA
Primenjuje se za suzbijanje pegavosti lista (Cercospora beticola), pepelnice (Erysiphe betae) i rđe (Uromyces betae) u količini od 0.75 l/ha od potpunog zatvaranja redova do faze kada je koren dostigao veličinu za vađenje.

Utrošak vode 200-400 l/ha.

Napomena

U Hrvatskoj kao i u mnogim zemljama Evropske Unije preparat Spyrale® je registrovan u dozi od 1 l/ha.

Prednosti preparata Spyrale®

+ Novo rešenje u borbi protiv prouzrokovača ekonomski najznačajnije bolesti lista šećerne repe
+ Nova aktivna materija (fenpropidin) na našem tržištu, odlično uklapa fungicid Spyrale® u strategiju zaštite šećerne repe od cerkospore
+ Veoma značajan sa aspekta antirezistentne strategije
+ Dvostruki je inhibitor različitih enzima u različitim trenucima biosinteze ergsterola u ćeliskim membranama čime je smanjena mogućnost nastanka rezistentnosti gljive Cercospora beticola
+ Izraženog je kurativnog delovanja, ali i odličan inhibitor klijanja spora te je dobar kako u zaustavljanju već nastalih zaraza tako i u sprečavanju inficiranja, zaraze biljnog tkiva (lista)

Povezani proizvodi

Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Župastrobin se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
Župavent SC je nesistemčan kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem iz grupe ftalamida.
Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.
Maxentis® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik