Fungicidi

adama

Custodia®

Custodia® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
tebukonazol 200 g/l azoksistrobin 120 g/l
koncentrovana suspenzija (SC)
45 dana za pšenicu i ječam
dva puta na istoj površini u toku godine

Primena

PŠENICA I JEČAM
Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (Blumeria graminis), prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) i prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici) tretiranjem od fenofaze vlatanja do faze cvetanja i za suzbijanje prouzrokovača truleži klasa (Fusarium spp.) tretiranjem od kraja klasanja do punog cvetanja u količini 0,8 l/ha.
Utrošak vode 200-400 l/ha.

Napomena

Preparat je vrlo otporan na spiranje kišom, 2 sata nakon primene kiša ga ne spira. Kod ječma ispoljava najveći efekat u suzbijanju prouzrokovača različitih pegavosti lista (Pyrenophora teres, Phynchosporium secalis) i pepelnice u fazi kraj bokorenjapočetak vlatanja. Nakon tretmana usev je zaštićen do 14-21 dan, u fenofazama pre klasanja pšenice i ječma, odnosno do 7 dana u vreme klasanja-cvetanja pšenice. Kurativno delovanje, iznosi do 72 sata.

Prednosti preparata Custodia

+ Jedinstvena kombinacija dve proverene i potvrđene aktivne materije u praksi
+ Širok spektar delovanja i visoka efikasnost za potpunu kontrolu bolesti lista i klasa kod pšenice i ječma
+ Dvostruki mehanizam delovanja odlaže mogućnost razvoja rezistentnosti
+ „Zeleni efekat“ nakon primene. Poboljšavaju se fotosintetički procesi, aktivnosti stoma i sl. što rezultuje boljim usvajanjem vode i azota od strane biljaka i poboljšanom pokretljivošću fotoasimilata. Krajnji rezultat je produženje vegetacije, povećanje prinosa i kvaliteta zrna strnih žita, kao i bolji hektolitar.

Povezani proizvodi

Soratel® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Župastrobin se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu.
Župavent SC je nesistemčan kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem iz grupe ftalamida.
Spyrale® je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.
Maxentis® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Maganic® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik

Dalibor Dimkovski

JUŽNI BANAT

Komercijalno stručni saradnik