Herbicidi

Župazon

Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
bentazon u obliku Na soli 480 g/l
koncentrovani rastvor (SL)
obezđena vremenom primene za kukuruz
jednom na istoj površini u toku godine

Primena

KUKURUZ
Primenjuje se u količini od 3-4 l/ha posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 1-5 listova (faza 11-15
BBCH skale) a korovi u fazi 2 do 6 listova.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Preparati na bazi bentazona efikasni su za suzbijanje korova i u usevu
+ soje: u fazi od prve do treće troliske,
+ lucerke i crvene dateline: kada su visine do 15 cm
+ krompira: kada je visine do 15 cm
+ graška i pasulja: kada su visine 10 do 15 cm, kada je
razvijena troliska

Spektar delovanja

+ štir obični (Amaranthus retroflexus),
+ pepeljuge (Chenopodium album),
+ pomoćnica obična (Solanum nigrum),
+ lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
+ tatula obična (Datura stramonium),
+ vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus),
+ suncokret (Helianthus annuus),
+ boca obična (Xanthium strumarium)

Napomena

Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe, nikosulfurona, rimsulfurona.
Ne sme se mešati sa fluazifop-b butilom preparatima na bazi organofosfornih
insekticida, a mogućnost mešanja sa drugim preparatima treba prethodno ispitati na
manjoj površini
U slučaju preoravanja ili preventivnog skidanja useva na tretiranim površinama mogu
se sejati strna žita, soja i lucerka.

Povezani proizvodi

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik

Dalibor Dimkovski

JUŽNI BANAT

Komercijalno stručni saradnik