Herbicidi

Župan – S

Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
S–metolahlor 960 g/l
koncentrat za emulziju (EC)
obezbeđena vremenom primene za kukuruz u zrnu 70 dana za silažni kukuruz
jednom na istoj površini u toku godine

Primena

KUKURUZ

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih (uskolisnih) i širokolisnih korova i nekih višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, tretiranjem zemljišta posle setve a pre nicanja useva, kada korovi još nisu nikli ili su u fazi klijanja i nicanja.

Doza primene je 1,4 l/ha na humoznim zemljištima (3-5 % humusa) i 1,5 l/ha na jako humoznim zemljištima (> 5 %).

Utošak vode je 200-400l/ha.

Preparati na bazi aktivne materije S-metolahlor su efikasni za suzbijanje korova u drugim gajenim kulturama kao što su soja, šećerna repa, suncokret posle setve, a pre nicanja useva kada korovi još nisu nikli ili su u fazi klijanja i nicanja.

Spektar delovanja

+ štir obični (Amaranthus retroflexus)
+ pepeljuga mnogocvetna (Chenopodium hybridum)
+ tatula obična (Datura stramonium)
+ pomoćnica obična (Solanum nigrum)
+ sirak divlji iz semena (Sorgum halepense)
+ vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
+ lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
+ ambrozija pelenasta (Abrosia artemisifolia)
+ poponac njivski (Convolvulus arvensis)
+ suncokret divlji (Helianthus annuus)
+ dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
+ dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
+ boca obična (Xanthium strumarium)
+ pirevina (Agropyrum repens)

Način delovanja

Nakon aplikacije korovi ga usvajaju korenom i izdancima, tokom klijanja i početkom nicanja. Svojim mehanizmom inhibira proces ćelijske deobe i sintezu masnih kiselina, čime se zaustavlja razvoj korova u ranoj fazi.

Napomena

U usevu kukuruza radi proširenja dejstva na uskolisne korove može se mešati sa preparatima na bazi aktivne materije terbutilazin.

Povezani proizvodi

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik