Herbicidi

Sirakcid

Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.
fluazifop-p-butil 150 g/l
koncentrata za emulziju (EC)
obezbeđena vremenom primene
u jednoj godini na istoj površini jednom pri jednokratnom do dva puta pri dvokratnom tretiranju.

Primena

Primenjuje se u količini od 0,8 – 1,3l/ha i to:
+ kada je usev suncokreta u fazi od dva razvijena lista do pojave butona (faze 12-39 BBCH), odnosno, dokle god se mehanizacijom može ući u usev, a da se ne ošteti.
+ kada su jednogodišnji korovi u fazi aktivnog porasta ponika od 2 – 6 razvijenih listova, a osetljivi višegodišnji u fazi do početka cvetanja.

Utrošak vode je 200-400 l/ha.

Spektar delovanja

+ divlji ovas (Avena fatua),
+ svračica (Digitaria sanguinalis),
+ proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
+ zeleni muhar (Setaria glauca) ,
+ sirak (Sorghum halepense – semenski i iz rizoma),
+ pirevina (Agropyrum repens),
+ zubača (Cynodon dactylon)

Preparati na bazi aktivne materije fluazifop-p-butil su efikasni za suzbijanje korova u drugim kulturama:
Soja – kada su korovi u fazi 3-5 listova a pre cvetanja useva
Šećerna repa – u fazi od nicanja do početka cvetanja, a kada su korovi u fazi intenzivnog porasta
Jabuka, kruška, dunja – u toku vegetacije zasada do početka cvetanja počev od prve godine uzgoja, a korovi u fazi 3-5 listova
Krompir, luk – u toku vegetacije useva najkasnije do početka cvetanja, a korovi u fazi 3-5 listova

Napomena

Povezani proizvodi

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik