Herbicidi

Župazamox

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
imazamoks 40 g/l
koncentrovan rastvor (SL)
obezbeđena vremenom primene
jednom na istoj površini u toku godine

Primena

SUNCOKRET

Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih (uskolisnih) korova kod hibrida suncokreta tolerantnih na imidazolinone . Primenjuje se posle nicanja „ RIMI hibrida suncokreta „ kada je usev u fazi od nicanja do 5 listova (faze 05-15 BBCH skale), a kada su korovi u fazi od klijanja do razvoja šestog lista u dozi primene 1-1,2 l/ha.

Utrošak vode je 200 – 400l/ha.

Preparati na bazi aktivne materije imazamox su efikasni za suzbijanje korova u drugim gajenim kulturama:
Soja – posle nicanja soje, u fazi dva-tri trolista
Lucerka u zasnivanju – u fazi razvoja druge do treće troliske, a korovi u fazi razvoja do četvrtog lista
Grašak i pasulj – u fazi razvoja prve do treće troliske , a korovi u fazi razvoja do četvrtog lista

Spektar delovanja

+ štir obični (Amaranthus retroflexus)
+ pepeljuga mnogocvetna (Chenopodium hybridum)
+ pepeljuga obična (Chenopodium album)
+ tatula obična (Datura stramonium)
+ veliki muhar (Echinochloa crus-gali)
+ gorušica (Simapis arvensis)
+ pomoćnica obična (Solanum nigrum)
+ vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
+ lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
+ čistac (Stachys annua)
+ ambrozija pelenasta (Abrosia artemisifolia)
+ dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
+ dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)

Način delovanja

Nakon aplikacije korovi ga usvajaju folijarno i preko korena i translocira do nadzemnih delova. Posledica je zaustavljanje sinteze aminokiselina i uginjavanje biljke.

Napomena

Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

Povezani proizvodi

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik

Dalibor Dimkovski

JUŽNI BANAT

Komercijalno stručni saradnik