Herbicidi

Shiro 500 WG

Shiro 500 WG je sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu šećerne repe.
triflusulfuron-metil 500g/kg
vododisperzne granule (WG)
obezbeđena vremenom primene.
jednom (dvokratno) na istoj površini u toku godine

Primena

ŠEĆERNA REPA

Primenjuje se jednokratno ili dvokratno u količini: 30 g/ha + 30 g/ha (0,3g + 0,3g na 100m<2) od nicanja šećerne repe do zatvaranja redova (faze 10-39 BBCH skale).

Prvo tretiranje se obavlja kada je šećerna repa iznikla 70-90%, a korovi su u fazi od kotiledona do 2 lista; drugo tretiranje 7-14 dana kasnije.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Spektar delovanja

+ lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
+ dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
+ dvornik obični (Polygonum persicaria),
+ gorušica poljska (Sinapis arvensis),
+ pomoćnica obična (Solanum nigrum),
+ ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
+ štir obični (Amaranthus retroflexus),
+ tatula obična (Datura stramonium),
+ lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
+ graor krtolasti (Lathyrus tuberosus),
+ vijušac njivski (Bilderykia convolvulus),
+ pepeljuga obična (Chenopodium album),
+ poponac njivski (Convolvulus arvensis),
+ palamida njivska (Cirsium arvense),
+ boca obična (Xanthium strumarium).

U korovskoj biljci inhibira biosintezu esencijalnih aminokiselina preko inhibicije enzima acetolaktat sintetaze (ALS, AHAS) i na taj način stopira deobu ćelija i rast biljaka. Simptomi delovanja prvo se javljaju na meristemskim tkivima.

Napomena

Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona i njihovih mešavina. U kombinaciji sa preparatima na bazi fenmedifama i desmedifama ne sme se primenjivati na temperturama preko 20oC. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Povezani proizvodi

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik

Dalibor Dimkovski

JUŽNI BANAT

Komercijalno stručni saradnik