Herbicidi

adama

Goltix® Titan

Goltix® Titan je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe.
metamitron 525 g/l
kvinmerak 40 g/l
koncentrovana suspenzija (SC)
obezbezbeđena vremenom primene
jednom u trokratnoj primeni na istoj površini u toku godine

Primena

Spektar delovanja

+ ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
+ pepeljuga obična (Chenopodium album)
+ tatula obična (Datura stramonium)
+ pomoćnica obična (Solanum nigrum)
+ poponac njivski (Convolvulus arvensis)
+ lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
+ štir obični (Amaranthus retroflexus)
+ lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)

Prednosti preparata Goltix® Titan
+ Jedinstvena kombinacija u zaštiti šećerne repe od korova
+ Proširen spektar delovanja (kvinmerak)
+ Pojačano folijarno delovanje
+ Idealan partner herbicid preparatu Powertwin® (TITAN tehnologija sa četiri visoko efikasne aktivne supstance)
+ TITAN tehnologija obezbeđuje bolju stabilnost preparata na UV zračenje i visok stepen selektivnosti po usev
+ Kvinmerak je odličan sinergista partner aktivnim materijama sa primenom u šećernoj repi (metamitron, fenmedifam, etofumesat, triflusulfuron metil i klopiralid) za povećanu efikasnost na korove pepeljuga, štir i abutilon

Napomena

Povezani proizvodi

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik

Dalibor Dimkovski

JUŽNI BANAT

Komercijalno stručni saradnik