Pšenica

Nador

Ozima rana do srednje rana sorta pšenice
Nador je visokokvalitetna sorta stabilnog prinosa. Namenjena za intenzivne uslove proizvodnje.
400 – 450 biljaka / m2
200 – 240 kg / ha zavisno od roka setve, klijavosti i mase 1000 zrna
Preporučen rok setve nakon 15. oktobra

Sorta visokog kvaliteta

Zrno odličnog kvaliteta sa visokim sadržaje glutena.

Visoka tolerancija na bolest

Nador ima odličnu toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti pšenice.

Intenzivno bokorenje

Izražena moć bokorenja. Stablo nisko, čvrsto omogućuje dobru otpornost na poleganje.

Povezani proizvodi

Ozima rana do srednje rana sorta pšenice

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Nenad Vasić

REPUBLIKA SRBIJA

Menadžer programa semena

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik