Pšenica

LG Anapurna

Ozima rana sorta pšenice
Anapurna je sorta namenjena za intezivne uslove proizvodnje. Stablo – nisko, čvrsto, elastično. Otporna na niske temperature i dobro podnosi ekonomski značajne bolesti. Visok potencijal za prinos.
400 – 450 biljaka / m2
200 – 240 kg / ha zavisno od roka setve, klijavosti i mase 1000 zrna
Preporučen rok setve nakon 15. oktobra

Sorta novije generacije

Veoma rodna, tolerantna na stres i pogodna za različite nivoe agrotehnike.

Ostaje zdrava u većini uslova

Visoka tolerancija na ekonomski značajne bolesti, što se pozitivno odražava na prinos.

Veoma intenzivno bokorenje

Ova osobina pozitivno utiče na gustinu useva. Fleksibilnija setvena norma.

Sorta visokog kvaliteta

Zrno odličnog kvaliteta. Najbolji izbor za mlinare i pekare.

Povezani proizvodi

Ozima srednje rana sorta pšenice
Ozima srednje kasna sorta pšenice
Nova sorta ozimog dvoredog ječma

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Nenad Vasić

REPUBLIKA SRBIJA

Menadžer programa semena

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik