Pšenica

Eternel

Ozima rana sorta pšenice
Eternel je srednje rana visokoprinosna sorta odličnog kvaliteta, visokog koeficijenta bokorenja. Sorta visokog rasta i čvrsog stabla – regulator rasta poželjan u uslovima intezivne tehnologije.
400 – 450 biljaka / m2
200 – 240 kg / ha zavisno od roka setve, klijavosti i mase 1000 zrna
Preporučen rok setve nakon 15. oktobra

Nova visokoprinosna sorta

Najnovija genetika iz KWS-a. Visok potencijal za prinos.

Tolerancija na bolesti

Eternel ima odličnu toleranciju na sve ekonomski značajne bolesti pšenice.

Sorta visokog kvaliteta

Zrno odličnog kvaliteta. Najbolji izbor za mlinare i pekare.

Povezani proizvodi

Ozima rana sorta pšenice

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Nenad Vasić

REPUBLIKA SRBIJA

Menadžer programa semena

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik