Pšenica

LG Apache

Ozima srednje kasna sorta pšenice
Apache je veoma prinosna sorta niskog stabla. Otporna na poleganje. Izuzetna energija bokorenja. Tolerantna na Fusarium.
400 – 450 biljaka / m2
200 – 240 kg / ha zavisno od roka setve, klijavosti i mase 1000 zrna
Preporučen rok setve nakon 15. oktobra

Stabilna i pouzdana sorta

Višegodišnji rezultati širom Srbije i Evrope ukazuju na jedinstveni genetički materijal.

Visoka tolerancija na bolesti

Poseduje moćan mehanizam protiv Fusariuma. Sorta sa najmanjim sadržajem mikotoksina u Evropi.

Visok koeficijent bokorenja

I sa smanjenom setvenom normom postiže visok broj klasova po m2. Veoma prinosna sorta.

Povezani proizvodi

Ozima rana sorta pšenice
Ozima srednje kasna sorta pšenice
Nova sorta ozimog dvoredog ječma

Prodaja

Nenad Vasić

REPUBLIKA SRBIJA

Menadžer programa semena

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik

Dalibor Dimkovski

JUŽNI BANAT

Komercijalno stručni saradnik