Herbicidi

adama

Goltix® Super

Goltix® Super je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe.
metamitron 350 g/l etofumesat 150 g/l
koncentrovana suspenzija (SC)
obezbezbeđena vremenom primene
jednom u trokratnoj primeni na istoj površini u toku godine

Primena

ŠEĆERNA REPA
Primenjuje se trokratno posle nicanja useva i korova:
+ Prvo tretiranje treba izvršiti u dozi od 2 l/ha posle nicanja useva kada je šećerna repa u fazi kotiledonih listova (faza 10 BBCH skale), a većina korova u fazi kotiledonih listova do prva dva razvijena lista
+ Drugo tretiranje izvršiti 7-10 dana posle prvog tretmana u dozi od 2 l/ha
+ Treće tretiranje treba izvršiti 7-10 dana posle drugog tretmana u dozi od 2 l/ha

Utrošak vode je 200-400 l/ha.

Spektar delovanja

+ njivski vijušac (Polygonum convolvulus)
+ tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris)
+ tatula obična (Datura stramonium)
+ lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
+ bulka obična (Papaver rhoeas)
+ pomoćnica obična (Solanum nigrum)
+ mišjakinja obična (Stellaria media)
+ stisnuša kravlja (Thlaspi arvense)
+ čestoslavica pršljenasta (Veronica hederifolia)
+ ljubičica poljska (Viola arvensis)
+ ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
+ pepeljuga obična (Chenopodium album)
+ poponac njivski (Convolvulus arvensis)

Napomena

Tretiranje se izvodi na temperaturama vazduha koje ne prelaze 22°C i kada nije jaka sunčeva svetlost (kasno posle podne).

Ne sme se koristiti na slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i na jako humoznim zemljištima (>5% humusa).

U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se ponovo sejati šećerna repa.

U jesen iste godine na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita, ukoliko se nije zakasnilo sa primenom (najkasnije do maja).

Povezani proizvodi

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik