Azotna Đubriva

UREA 46,2 % N

Azot (N) 46 +/-0,5%, biuret max 1%;
granule za direktnu primenu ili pripremu rastvora

Primena

Primenjuje se preko zemljišta, u količini od 100-300 kg/ha, u zavisnosti od plodnosti zemljišta i biljne vrste. Tretiranje se vrši predsetveno uz inkorporaciju ili prihranjivanjem. Primenjuje se ravnomerno po celoj površini (u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji) ili u redove–trake (u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji). Može se rasturati ručno, traktorskim rasturačima ili avionom (u ratarstvu i povrtarstvu). Može se primenjivati i folijarno, rastvorom koncentracije 0,5-2%, u zavisnosti od biljne vrste, prkalicama ili atomizerima. U toku godine može se primeniti 1-2 puta.

Povezani proizvodi

Prodaja

Adrijana Bogdanov

NOVI SAD

Menadžer - trgovina mineralnim đubrivima - koordinator skladištenja đubriva

Milan Grubor

BANAT

Regionalni menadžer

Saša Šaponja

SREM

Regionalni menadžer

Nemanja Radenković

SEVERNA BAČKA

Komercijalista

Dragomir Bubanja

BAČKA

Regionalni menadžer

Slobodan Zorić

SREDNJI BANAT

Komercijalista

Milija Kostić

ZAPADNA BAČKA

Komercijalista

Siniša Bugarinović

Srem i Mačva

Komercijalista