Regulatori rasta

Sticker

STICKER je tečni opleminjvač rastvora za prskanje na list i/ili vegetativnu provršinu. Kao sredstvo za popravljanje svojstava rastvora za prskanje kao đubrivo i okvašivač u jednom proizvod
Garantovani sadržaj
Ukupni azot (N)
% w/w 15
%w/w pri 20 °C 16,2
Azot it uree (N)
% w/w 15
% w/w pri 20 °C 16,2

Primena

STICKER je proizvod na bazi prirodnih polimera koji utiču na poboljšano nanošenje rastvora na ciljane površine, duže zadržavanje na listu ili vegetativnoj masi kao i stabilnost rastvora.

Može se primeniti na svim usevima u bilo kom delu vegetacije kada je potrebna dodatna količina azota. STICKER zbog svoje hemijske formulacije poseduje svojstva okvašivača i utiče na poboljšana svojstva rastvora za prskanje bilo da se koristi sa sredstvima za zaštitu ili ishranu biljaka.

U rataskim, voćarskim i povrtarskim usevima primenjuje se u dozi od 150 ml preparat na 100 l vode.

Napomena

STICKER je kompatibilan sa svim vrstama folijarnih đubriva. Može se koristiti u mešavini sa uobičajenim agrohemikalijama pod uslovom da se slede upozoravajuća uputstva propisana za njihovu upotrebu.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik

Dalibor Dimkovski

JUŽNI BANAT

Komercijalno stručni saradnik