Semena

LG Ambasador

Srednje rani hibrid uljane repice
Preporuka prema tabeli.
Preporuka prema tabeli.

Novi LG inovativni talas

LG Ambassador dolazi kao nova genetika koja je ojačala poželjne agronomske karakteristike.

N - FLEX dodatna stabilnost

Poboljašana stabilnost prinosa i prednost u suboptimalnoj količini azota u zemljištu u odnosu na standarne hibride.

Brzo uspostavljanje useva - sigurnost

Smanjena šteta od insekata, smanjena konkurentnost sa korovima, optimalni habitus za prezimljavanje.

Optimalna gustina setva

Kvalitet pripreme i zaliha vlage u zemijistu

Ranija setva 25.-31.08.

Optimalan rok 01.-20.09.

Kasnija setva 21.-30.09.

Lošiji

/

50 – 55

55

Dobar

45 – 50

45 – 50

50 – 55

Odličan

40 – 45

40 – 45

50

Preporučena gustina setve žitnom sejalicom (po m2)

Agroekonomske karakteristike

Potencijal prinosa
Grananje
Prezimljavanje
Regeneracija na proleće
Tolerancija na pucanje mahuna
Sadržaj ulja

Povezani proizvodi

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Nenad Vasić

REPUBLIKA SRBIJA

Menadžer programa semena

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik