Kukuruz

Dastin

SC hibrid kukuruza predstavnik najnovije generacije genetike kukuruza, ove godine registrovan u Republici Srbiji i Evropskoj Uniji.
Dastin je moderan hibrid, FAO 400 grupe zrenja namenjen za intenzivnu proizvodnju direktnom žetvom u zrnu. FAO 400 i 500 grupe zrenja su svakako najbolje prilagođene našim agroekološkim i proizvodnim uslovima što ovaj hibrid čini posebno zanimljivim za naše proizvođače.

Hibrid ima odličnu adaptabilnost na stresne uslove gajenja a time dobru stabilnost prinosa. U dobrim uslovima gajenja i pri punoj agrotehnici hibrid postiže rekordne prinose suvog zrna i može se ravnopravno nositi sa svim hibridima konkurentima u svojoj grupi zrenja. Otpuštanje vlage iz zrna u vreme berbe je odlično. Sinhronizacija cvetanja metlice i klipa u uslovima visokih temperatura i suše je vrlo dobra što je siguran pokazatelj njegove tolerantnosti na date negativne uslove. Dodatan pozitivan pokazatelj tolerantnosti na stresne uslove suše i visokih temperatura je odsustvo jalovih biljaka, po pravilu jedna biljka, jedan normalno razvijen klip.

Bilija je srednje visine sa srednje visoko postavljenim klipom, tanjeg, elastičnog i čvrstog stabla. Odlična tolerantnost na lom stabla i poleganje iz korena. Klip srednje veličine sa 16 do 18 redova zrna, tipa zubana vrlo kompaktnog i dobro usađenog i odličnog zdravstvenog stanja. Oklasak je tanak, oko 12%.

Preporučeni sklop za ovaj hibrid je od 70.000 do 80.000 isejanih zrna po hektaru, odnosno na razmak u redu od 18 do 21cm, pri međurednom razmaku od 70cm, u zavisnosti od parcele i primenjene tehnologije gajenja.

Prodaja

Nenad Vasić

REPUBLIKA SRBIJA

Menadžer programa semena

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik