Ozime sorte pšenice i ječma za visoke i stabilne prinose

Setva ozime pšenice se obavlja od oktobra do početka novembra, čim vremenski uslovi dozvole. Za dobre prinose, važno je da ozima pšenica razvije dobar korenov sistem i vegetativnu masu, što će joj omogućiti uspešno prezimljavanje. Zbog toga je izbor sorte jedan od ključnih faktora koji utiču na uspeh proizvodne godine. Kod izbora sorte ozime pšenice […]