Insekticidi

Tajfun

Tajfun je nesistemičan insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
cipermetrin 200 g/l
koncentrat za emulziju (EC)
56 dana za vinovu lozu
jednom na istoj površini u toku godine

Primena

VINOVA LOZA

Primenjuje za suzbijanje prve ili druge generacije sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana), u koncentraciji 0,015 – 0,03% (1,5 – 3ml u 10l vode).

Utrošak vode od 600-1000l/ha.

Vreme primene je 7-8 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na počeku piljenja prvih gusenica.

Napomena

Ne sme se primenjivati u vreme leta pčela. Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno. Može se mešati sa preparatima na bazi: malationa,hlorpirifosa,hlorpirifos-metila, cimazola. Ne sme se mešati sa alkalnim preparatima i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola ili drugih alkohola.

Aktivna materija cipermetrin se primenjuje kod:
+ Jabuka – za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella)
+ Kruška- za suzbijanje obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)
+ Krompir- za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)
+ Šećerna repa – za suzbijanje lisnih sovica (Mamestra spp.)
+ Pšenica – za suzbijanje žitne pijavice (Oulema melanopus)
+ Uljana repica- za suzbijanje repičinog sjajnika (Melighetes aeneus)

Povezani proizvodi

Lambda2,5 EC je najefikasniji insekticid iz grupe piretroida. Uspešno se koristi za suzbijanje štetočina u ratarskim kulturama.
TEFLIX je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje najdominantijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima kao što su larve žičnjaka (Elateridae), larve gundelja (Scarabaeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.).
Tajfun je nesistemičan insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
LAIDIR® 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
Agrodeci je nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
Abamec je insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik