Herbicidi

adama

Powetwin®

Powertwin® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevu šećerne repe.
fenmedifam 200 g/l etofumesat 200 g/l
koncentrovana suspenzija (SC)
obezbeđena vremenom primene za šećernu repu
na istoj površini u toku godine-jednom u dvokratnoj samostalnoj primeni ili jednom u trokratnoj primeni u kombinaciji sa herbicidom Goltix® Gold

Primena

ŠEĆERNA REPA
Primenjuje se u kombinaciji sa herbicidom Goltix® Gold: Trokratno
+ Prvi tretman izvršiti posle nicanja useva, kada je šećerna repa u fazi kotiledonih listova (faza 10 BBCH
skale) a većina korova u fazi kotiledonih listova do prva dva razvijena lista. Količina primene Goltix®
Gold + Powertwin®: 1 + 1 l/ha
+ Drugi tretman izvršiti 7-10 dana nakon prvog tretmana. Količina primene Goltix® Gold + Powertwin®: 1,5 + 1,5 l/ha
+ Treći tretman izvršiti 7-10 dana nakon drugog tretmana. Količina primene Goltix® Gold + Powertwin®: 1,5 + 1,5 l/ha

Utrošak vode 200-400 l/ha.

Spektar delovanja

+ ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia)
+ pepeljuga obična (Chenopodium album)
+ pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
+ gorušica poljska (Synapis arvensis)
+ dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
+ vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
+ tatula obična (Datura stramonium)
+ pomoćnica obična (Solanum nigrum)
+ muhar veliki (Echinochloa crus-galli)
+ divlji sirak iz semena (Sorghum halepense (s))

Napomena

Powertwin® je dvokomponentni herbicid folijarnog i rezidualnog delovanja. Fenmedifam deluje isključivo preko lista na jednogodišnje širokolisne korove, dok etofumesat deluje preko zemljišta na širokolisne i uskolisne korove. Usvaja se koleoptilom od strane travnih korova i korenom kod širokolisnih korova i translocira se u listove. Inhibira razvoj meristema, usporava deobu ćelija i obrazovanje kutikule. Fenmedifam inhibira transport elektrona u fotosistemu II. Ove dve aktivne materije deluju u sinergizmu. Powertwin® se može mešati sa preparatima na bazi metamitrona, triflusulfuron-metil i klopiralida, u cilju proširenja spektra delovanja. Ako je temperatura vazduha iznad 23°C, nije preporuka da se prska, kao ni ako se očekuju niske noćne temperature ili velike temperaturne oscilacije; na lakim peskovitim zemljištima, sa niskim sadržajem humusa ili na preteškim zemljištima (sa visokim sadržajem humusa).

Povezani proizvodi

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik