Regulatori rasta

Next®

NEXT® je regulator rasta biljaka koji se primenjuje u usevu ječma.
trineksapak-etil 250 g/l
koncentrovana emulzija (EC)
35 dana za ječam
jednom na istoj površini u toku godine.

Primena

JEČAM

Primenjuje za sprečavanje poleganja, u količini 0,4 – 0,6 l/ha od pojave prvog kolenca do pojave lista zastavičara (BBCH 31-39).

Utrošak vode 200 – 400 l/ha.

Napomena

Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

Način delovanja

Pojačava razvoj korena, debljinu i čvrstoću stabla i skraćuje internodije dovodeći do smanjenja visine useva i na taj način otklanjajući sve moguće uzroke poleganja strnih žita.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik