Đubriva

Azot (N) 12%;
Fosforpentoksid (P2O5) 52 %
granule za direktnu primenu ili pripremu rastvora

Primena

MAP 12:52 (mono-amonijum fosfat) namenjeno je ishrani različitih biljnih vrsta(žitarice) na zemljištima koja su siromašna lakopristupačnim fosformo i dobro obezbedjena kalcijumom. MAP 12:52, sadrži visok sadržaj fosfora i azota namenjenim za ishranu biljaka. Primenjuje se najčešće u jesen (osnovna obrada) ili predsetveno.

Povezani proizvodi

Prodaja

Adrijana Bogdanov

NOVI SAD

Menadžer - trgovina mineralnim đubrivima - koordinator skladištenja đubriva

Milan Grubor

BANAT

Regionalni menadžer

Saša Šaponja

SREM

Regionalni menadžer

Nemanja Radenković

SEVERNA BAČKA

Komercijalista

Dragomir Bubanja

BAČKA

Regionalni menadžer

Slobodan Zorić

SREDNJI BANAT

Komercijalista

Milija Kostić

ZAPADNA BAČKA

Komercijalista

Siniša Bugarinović

Srem i Mačva

Komercijalista