Insekticidi

Lambda 2,5 EC

Lambda2,5 EC je najefikasniji insekticid iz grupe piretroida. Uspešno se koristi za suzbijanje štetočina u ratarskim kulturama.
lambda- cihalotrin 25g/l
koncentrat za emulziju (EC)
35 dana za pšenicu
dva puta na istoj površini u toku godine

Primena

PŠENICA

Primenjuje se za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) pri pojavi prvih imaga u količini od 0,2l/ha uz utrošak vode od 200-400l/ha.

Preparat je moguće mešati sa velikim brojem insekticida. Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije.

Način delovanja

Preparat deluje kao kontaktni i digestivni-utrobni insekticid. Odlikuje ga veoma brz efekat, deluje kontaktnim putem izazivajući brzu paralizu nervnog sistema.

Povezani proizvodi

Lambda2,5 EC je najefikasniji insekticid iz grupe piretroida. Uspešno se koristi za suzbijanje štetočina u ratarskim kulturama.
TEFLIX je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje najdominantijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima kao što su larve žičnjaka (Elateridae), larve gundelja (Scarabaeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.).
Tajfun je nesistemičan insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
LAIDIR® 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
Agrodeci je nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
Abamec je insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik