Insekticidi

Laidir

LAIDIR® 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
lambda-cihalotrin 100 g/l
kapsulisana suspenzija (CS)
15 dana za jabuku i 35 dana za pšenicu
dva puta na istoj površini u toku godine kod pšenice i jednom na istoj površini u toku godine kod jabuke

Primena

JABUKA
Primenjuje se za suzbijanje jabučnog smotavca (Cydia pomonella) i zelene leptiraste vaši (Aphis pomi) u koncentraciji 0,01% a uz utrošak vode 600 – 1000 l/ha.

PŠENICA
Primenjuje se pri pojavi imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u količini od 50 – 75 ml/ha uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha. Aktivna materija lambda- cihalotrin se primenjuje kod:
+ Uljane repice – za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)
+ Šećerne repe – za suzbijanje lisnih sovica (Mamestra spp.)

Aktivna materija lambda – cihalotrin se primenjuje kod:
+ Uljane repice – za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)
+ Šećerne repe – za suzbijanje lisnih sovica (Mamestra spp.)

Napomena

Mikrokapsule omogućavaju oslobađanje aktivne materije tek nakon aplikacije i poboljšanu bezbednost rukovaoca. Može se mešati sa preparatima koji nisu alkalne reakcije.

Način delovanja

Lambda-cihalotrin je aktivna materija koja pripada grupi piretroida koja remeti protok natrijumovih jona kroz nervne membrane, usled čega dolazi do uginuća insekata. CAPSULE-MAN tehnologija obezbeđuje dodatnu zaštita od UV zračenja, pH ekstrema i nepovoljnih temperatura tj. produženu postojanost preparata.

Povezani proizvodi

Lambda2,5 EC je najefikasniji insekticid iz grupe piretroida. Uspešno se koristi za suzbijanje štetočina u ratarskim kulturama.
TEFLIX je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje najdominantijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima kao što su larve žičnjaka (Elateridae), larve gundelja (Scarabaeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.).
Tajfun je nesistemičan insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
LAIDIR® 10 CS je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
Agrodeci je nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.
Abamec je insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu.

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik