Ječam

Funky

Ozima sorta šestorodnog ječma
340 – 350 klijavih zrna / m2 160 -1 80 kg / ha zavisno od roka setve, klijavosti i mase, klijavosti i mase 1000 zrna
nakon 15. oktobra

Stablo čvrsto, dobre otpornosti na poleganje – regulator rasta preporučljiv u uslovima intezivne agrotehnike i pojačanog bokorenja.

Agroekonomske karakteristike

Potencijal prinosa
Adaptibilnost
Bokorenje
Tolerantnost na lisnu rđu
Mrežasta pegavost ječma
Siva pegavost ječma
Toleranstnost na poleganje
Hektolitarska masa

Povezani proizvodi

Nova sorta ozimog dvoredog ječma

Prodaja

Vladimir Trivković

REPUBLIKA SRBIJA

Direktor prodaje semena i pesticida

Nenad Vasić

REPUBLIKA SRBIJA

Menadžer programa semena

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik