Herbicidi

adama

Diler

Diler® је selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu soje, suncokreta i šećerne repe.
kletodim 120g/l
koncentrat za emulziju (EC)
obezbeđena vremenom primene za soju, suncokret i šećernu repu
Jednom na istoj površini u toku godine.

Primena

SUNCOKRET, ŠEĆERNA REPA, SOJA

0,8l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kao što su proso korovski (Echinochloa crus galli), vrste iz roda muhari (Setaria spp.) i sirak divlji iz semena (Sorghum halepense) tretiranjem kada su korovi u fazi 3-5 listova, а najkasnije u fazi bokorenja

1,2l/ha za suzbljanje višegodišnjih uskolisnih korova kao što је divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) tretiranjem kada је korov u fazi 3-5 listova (visina do З0 cm)

2l/ha za suzbljanje višegodišnjih uskolisnih korova kao što је pirevina obična (Agropyrum repens) kada је korov visine 15-20 cm

Utrošak vode 200-400l/ha.

Spektar delovanja

+ proso korovsko (Echinochloa crus galli)
+ vrste iz roda muhari (Setaria spp.)
+ sirak divlji iz semena (Sorghum halepense)
+ divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)
+ pirevina oblcna (Agropyrum repens)

Prednosti preparata Diler®

+ Diler® је od svih graminicida najselektivniji, najbezbedniji ро gajenu blljku. Najmanje је agresivan graminicid u uslovima visokih temperatura, i ako se primenjuje u kasnijim fenofazama razvoja (pred butonizaciju ili cvetanje) gajene biljke
+ Rešenje је i za rezistentne-otporne biotipove sirka pа druge herblcide u ovu namenu “fopove” Stabilan pri jakoj sunčevoj insolaciji
+ Efikasnost nе izostaje i pri tretmanu ро obačnom vremenu

Napomena

Izbegavati primenu ako se u vreme tretmana i 36 sati posle tretmana očekuju temperature preko 28°C. Prvi simptomi delovanja se uočavaju obično 7-10 dana nakon primene. U soji i suncokretu napraviti razmak od 5-7 dana između primene herbicida za širokolisne korove i Diler®-a. Mora se sačekati da se gajeni usev oporavi od herbicidnog stresa, u suprotnom može doći do slabijih ili jačih fitotoksija u vidu hloroze, nekroze lista, zaostajanja u porastu, pa i propadanja biljaka.

Povezani proizvodi

Župazamox je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta otpornog na imidazolinone.
Župan S je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Župazon je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza.
Tuberon je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Tomigan® XL je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice.
Sirakcid je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

Prodaja

Dimitrije Dokić

JUŽNA BAČKA I SREDNJI BANAT

Komercijalno stručni saradnik

Božana Vuksić

ZAPADNA I SEVERNA BAČKA

Komercijalno stručni saradnik

Mihailo Bošković

SREM I MAČVA

Komercijalno stručni saradnik

Nikola Terzić

JUŽNI BANAT I CENTRALNA SRBIJA

Komercijalno stručni saradnik