Kontakt

Agroglobe – program Mehanizacija
Sentandrejski put 165
21000 Novi Sad

Telefon: 021/21 55 930
Fax: 021/21 55 922

Radno vreme:

Ponedeljak – petak: od 08:00 do 16:00
Subota i nedelja: neradni


Ištvan Štajer
Komercijalni referent - Severna Bačka i severni Banat
Tel: 021/21 559 25
Mob: 064/871 34 66
istvan.stajer@agroglobe.rs

Dalibor Popović
Komercijalni referent – Srednji i južni Banat
Tel: 021/21 559 23
Mob: 064/871 34 94
dalibor.popovic@agroglobe.rs

Srđan Vučenov
Komercijalni referent - Srednja i južna Bačka
Tel: 021/21 559 24
Mob: 064/871 34 95
srdjan.vucenov@agroglobe.rs

Jovan Mihajlović
Komercijalni referent - Srem
064/871 34 52
jovan.mihajlovic@agroglobe.rs

Karlo Hrubenja
Komercijalni referent - Srem i centalna Srbija
Tel: 021/21 559 26
Mob: 064/871 34 57
karlo.hrubenja@agroglobe.rs


Zoran Vukovljak
Rukovodilac servisa
Tel: 021/21 559 32
Mob: 064/8713 492
zoran.vukovljak@agroglobe.rs

Dušan Milovanović
Rukovodilac rezervnih delova
Tel: 021/21 559 30
Mob: 064/871 34 05
dusan.milovanovic@agroglobe.rs

Jovica Mrvić
Komercijalista za prodaju rezervnih delova
Mob: 064/8713 504
jovica.mrvic@agroglobe.rs


Igor Ćorluka
Menadžer prodaje sistema za navodnjavanje
Tel: 021/21 559 29
Mob: 064/871 34 32
igor.corluka@agroglobe.rs

agroglobe.rs

Serija RB

Serija BB