Novosti

Novi hibrid kukuruza na našem tržištu.

Novi hibrid kukuruza na našem tržištu

Umetničko delo selekcije kukuruza

Trostruka i nepobediva zaštita semena za siguran prinos: Insekticid Force 20CS (Teflutrin 200g/l) + Fungicid Lumiflex (ipconazole 452g/l) + biostimulator Lumidapt Kelta. Preuzmite info pdf ovde.

Share the Post:

Povezani članci