Prozivodi > Seme

SEME

Klik na slike za detalje


SEME PŠENICE

ANAPURNA SORTA

 • Ozima srednje rana sorta pšenice
 • Klas sa osjem
 • Setvena norma: 180-200 kg semena/ha

Sorta namenjena za intenzivne uslove proizvodnje. Stablo je nisko, čvrsto, elastično. Otporna je na niske temperature i dobro podnosi ekonomski značajne bolesti. Ima visok genetski potencijal za prinos.

APACHE SORTA

 • Ozima srednje kasna sorta
 • Klas bez osja
 • Setvena norma: 180-200kg semena/ha

Apache je sorta pšenice koja je u Srbiji registrovana 2007. godine. U različitim proizvodnim godinama je pokazala izuzetnu stabilnost kako u visini prinosa tako i u tolerantnosti na najznačajnije bolesti pšenice. Jedna od najvažnijih osobina je izuzetna energija bokorenja. Apache je sorta niskog stabla, izuzetno otporna na poleganje. Razmak između donjih kolenaca je skraćen, što daje dodatnu čvrstinu stablu, a to mu omogućava da dobro podnosi pojačanu ishranu azotom. Apache dugo zadržava zelenu boju, ali kad krene da sazreva to čini jako brzo, tako da je razlika u žetvi par dana, ili istovremeno sa ostalim sortama.

AIRBUS

 • Ozima srednje kasna sorta pšenice
 • Klas sa osjem
 • Setvena norma: 180-200kg semena/ha

Airbus je sorta pšenice namenjena za intenzivne uslove proizvodnje. Tolerantna je na bolesti lista, posebno na mrku rđu. Veoma je adaptibilna, pogodna za sve regione gajenja, uz visok genetski potencijal za prinos.

ANALIZA KVALITETA

Isptivanje obavio Naučni institut za prehrambene tehnologije Novi Sad.Broj padanja po Hagbergu obavila laboratorija SGS.

REZULTATI IZ TABELE SU OSTVARENI UZ PRIMENU PUNE TEHNOLOGIJE I DEKLARISANOG SEMENA

Tehnologija:

1.ĐUBRENJE
Potrebe za hranjivim elementima:
N (azot) : P(fosfor) : K (kalijum) u odnosu:
2 : 1 : 0,7
Da bi smo ostvarili 1 tonu prinosa potrebno je 20 kg čistog azota/ha.
Na primer: Za 8 tona prinosa potrebno je 20 kg x 8 = 160 kg
Urea 46%= 160x(100/46) = 347kg/ha
An 34% = 160x(100/34) = 470kg/ha
Raspored azotnog đubriva: 1/3 u jesen predsetveno
Primer: Od 160 (ukupno potrebno) –1/ 3 (potrebno dati u jesen)= 53kg
N:P:K 15 :15:15 355 kg/ha ili
M A P 11: 52 : 0 200 kg/ha + UREA 46% 100kg/ha Napomena: Upotrebom Uree u jesen predsetveno, ako se zaoravaju žetveni ostaci, a posebno ako je predusev kukuruz, obezbeđujemo dovoljne količine azota za bokorenje, što je osnov za veliki broj biljaka po hektaru ( gust usev) a time i visok prinos. N:P:K đubriva koristiti na osnovu hemijske analize zemljišta.

2.OSNOVNA OBRADA:
Ne pliće od 20 cm,oranje ,tanjiranje,direktna setva

3.SETVA:
Obaviti je u ranijim rokovima po mogućstvu do 10. oktobra
Količina semena : Od 180 do 200 kg/ha u uslovima dobre predsetvene pripreme, optimalnog roka setve, a na osnovu kvaliteta semena. U uslovima setve van optimalnog roka,povećati količinu semena.

4.PRIHRANA:
Obaviti je u dva navrata a na osnovu analize zemljišta (n-min metode).
Prvi put rano u proleće, kraj februara početak marta.
Drugi put što kasnije, do pojave prvog kolenca (vlatanja), kako bi smo obezbedili što više proteina u zrnu a time osigurali kvalitet brašna.

Primer:
Ako smo u jesen dali 55 kg/ha čistog azota u proleće treba dodati 160-55=105kg/ha
1.prihrana 150 kg Urea 46%
2.prihrana 100 kg An 34%


5.ZAŠTITA:
Fungicid + herbicid u proleće kad krene vegetacija.
Fungicid + insekticid u početku cvetanja pšenice.

PRIDRŽAVAJUĆI SE OVE TEHNOLOGIJE, UZ UPOTREBU DEKLARISANOG SEMENA, MOGUĆE JE OSTVARITI PRINOS I VIŠI OD 8 t / ha SA VISOKIM TEHNOLOŠKIM KVALITETOM ZRNA.

Apache
Ispitivanje Uzorak 1 Uzorak 2 Uzorak 3 Uzorak 4 Uzorak 5
Lokacija Srednji Banat Istočni Srem Južna Bačka Zapadna Bačka Srednji Srem
Prinos (t/ha) 7,846 8,312 7,654 7,637 <8,102/td>
Hektolitarska masa 82,7 kg/hl 84,3 kg/hl 82,5 kg/hl 83,3 kg/hl 82,1 kg/hl
Sadržaj vlage 12,87% 12.26% 11.15% 11.51% 12.98%
Sadržaj proteina 12,35% na s.m. 12,06% na s.m./td> 14,17% 12,03% 13,14%
Izbrašnjavanje l1 70,90% %71 %70,70 %70,30 %70,60
Sadržaj vlažnog glutena %27,70 %24,90 %30,40 %26 %30,40
Gluten index 60 86 56 79 72
Broj padanja po Hagbergu 350 354 376 345 339
Energija 93m² 96m² 82m² 105m² 110m²
Otpor na 5cm 340EJ 340EJ 230EJ 250EJ 290EJ
Rastegljivost 143mm 148mm 179mm 184mm 178mm
Odnosni broj 2,38 2,3 1,28 1,36 1,63

Prinosi 2016

Proizvođač Mesto Sorta Prinos t/ha
Vojislav Miljković PG Stari Banovci Anapurna 10.35
Dražen Medoš PG Erdevik Anapurna 10.25
Radoslav Stankov PG Silbaš Anapurna 10.00
Dražen Medoš PG Erdevik Apache 9.95
Jovandić Milan PG Nakovo Anapurna 9.90
Miljan Radović PG Zrenjanin Anapurna 9.60
Aleksandar Čonić PG Sombor Andino 9.33
Miroslav Mihić PG Banatsko Karađorđevo Anapurna 9.20
Predrag Grujić PG Rusko Selo Anapurna 9.20
ZZ Lucerka Kula Anapurna 9.13
Josip Parčetić PG Gradina - Sombor Apache 9.03
Slovan Komerc doo Padina Anapurna 9.00
Žurž Pompiliju PG Sutjeska Apache 8.70
Predrag Grujić PG Rusko Selo Apache 8.70
Tomislav Lukić PG Sombor Andino 8.69
Jovan Kalić PG Sivac Andino 8.65
Saša Obradović PG Krčedin Anapurna 8.60
Žurž Pompiliju PG Sutjeska Anapurna 8.60
Miljan Radović PG Zrenjanin Andino 8.60
Miroslav Mihić PG Banatsko Karađorđevo Apache 8.52
PP Ratkovo PG Ratkovo Apache 8.51
DTD Ribarstvo Lovćenac Anapurna 8.50
Žurž Pompiliju PG Sutjeska Andino 8.30
IM MATIJEVIĆ Vršac Anapurna 8.25
Jovandić Milan PG Nakovo Apache 8.20
Jovan Kalić PG Sivac Anapurna 8.13
Agroglobe Agrar doo Apatin Anapurna 8.10
Saša Obradović PG Krčedin Apache 8.00
DTD Ribarstvo Lovćenac Andino 8.00

SEME KUKURUZA


FAO 370

SUM 305

Novi visoko prinosni hibrid

Karakteristike:

 • Zrno u tipu zubana
 • Stay green efekat
 • Brzo otpuštanje vlage

Morfologiija:

 • Visina biljke: prosečna
 • Visina klipa: prosečan

Prednosti:

 • Visoko tolerantan na sušu i stresne uslove
 • Visok potencijal prinosa
 • Tolerantnost na poleganje (niska biljka/čvrsto stablo)

Gustina setve:
Preporučena gustina setve biljaka/ha

 • Povoljni uslovi: 75.000
 • Nepovoljni uslovi: 65.000

Agronomske karakteristike:

FAO 400

ES Sensor

Visokoprinosni genetski potencijal u najstresnijim uslovima proizvodnje

Karakteristike:

 • Zrno u tipu zubana
 • Period vegetacije: 115-120 dana
 • Fleksibilan klip
 • Brzo otpuštanje vlage

Morfologiija:

 • Visina biljke: prosečna
 • Visina klipa: prosečan

Prednosti:

 • Visoki prinosi i u najstresnijim uslovima proizvodnje
 • Tolerantan na sušu
 • Tolerantnost na poleganje (niska biljka/čvrsto stablo)

Gustina setve:
Preporučena gustina setve biljaka/ha

 • Povoljni uslovi: 72.000
 • Nepovoljni uslovi: 65.000

Agronomske karakteristike:

FAO 420

ES Blason

DUO SISTEM – rešenje za korove u kukuruzu

Karakteristike:

 • Zrno u tipu zubana
 • Period vegetacije: 115-120 dana
 • Brzo otpuštanje vlage

Morfologiija:

 • Visina biljke: prosečna
 • Visina klipa: prosečan

Prednosti:

 • Otporan na Focus ultra herbicid
 • Tolerantan na bolesti
 • Tolerantan na poleganje (niska biljka/čvrsto stablo)
 • Visok potencijal prinosa

Gustina setve:
Preporučena gustina setve biljaka/ha

 • Povoljni uslovi: 65.000
 • Nepovoljni uslovi: 60.000

Agronomske karakteristike:

FAO 470

Debussy

Novi visoko prinosni hibrid

Karakteristike:

 • Zrno u tipu zubana
 • Period vegetacije: 120-125 dana
 • Vrlo tolerantan na klimatski stres

Morfologiija:

 • Visina biljke: prosečna
 • Visina klipa: prosečan

Prednosti:

 • Visok potencijal prinosa
 • Odličan agronomski profil: visoka tolerancija na poleganje i truljenje klipa
 • Stabilan u svim agroekološkim uslovima

Gustina setve:
Preporučena gustina setve biljaka/ha

 • Povoljni uslovi: 75.000
 • Nepovoljni uslovi: 70.000

Agronomske karakteristike:

FAO 500

ES Zlatan

Novi visoko prinosni hibrid

Karakteristike:

 • Tropical dent
 • Zrno u tipu zubana
 • Period vegetacije: 120-130 dana

Morfologiija:

 • Visina biljke: prosečna
 • Visina klipa: srednji

Prednosti:

 • Visoki prinosni potencijal zrna
 • Vrlo visok i stabilan prinos u intenzivnim uslovima proizvodnje
 • “Stay Green” (zeleni) efekat
 • Dobra otpornost na bolesti

Gustina setve:
Preporučena gustina setve biljaka/ha

 • Povoljni uslovi: 68.000
 • Nepovoljni uslovi: 62.000

Agronomske karakteristike:
Seme hibrida kukuruza koje se nudi proizvođačima u Srbiji zaštićeno je vrhunskim sredstvima za tretiranje semena kompanije Syngenta:

Fungicidom Maxim XL 035 FS radi zaštite od prouzrokovača bolesti semena i mladih biljaka.

U našoj ponudi se nalaze hibridi FAO grupa 200 do 700.

GUSTINA SETVE PRI MEĐUREDNOM RAZMAKU OD 70cm
(tablica za preračunavanje razmaka u redu za setvu na preporučeni sklop pri međurednom rastojanju od 70 cm)

Rastojanje u redu cm Približan broj isejanih zrna po ha Rastojanje u redu cm Približan broj isejanih zrna po ha
15 95.200 22 64.900
16 89.300 23 62.100
17 84.000 24 59.500
18 79.400 25 57.100
19 75.200 26 54.900
20 71.400 27 52.900
24 71.400 28 21.000

Navedene setvene norme se odnose na dobro pripremljene parcele za setvu kukuruza i suncokreta. U slučaju lošije pripreme i nedostatka vlage, preporučujemo da se setvena norma poveća.


Agroglobe katalog 2018

Hibridi kukuruza i rezultati ogleda

FAO 200

SY ARIOSO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 75-80.000 biljaka/ha

 • Rani hibrid sa brzim otpuštanjem vlage i visokim potencijalom za prinos
 • Čvrsta stabljika srednje visine (bez mnogo žetvenih ostataka)
 • Klip srednje veličine, 14-16 redova zrna
 • Zrna su duboka, tvrda tako da je oštećenje zrna tokom mehanizovane berbe minimalno
 • Za postizanje visokih prinosa, potreban je gust sklop (prilagoditi sklop uslovima gajenja)
 • Preporučuje se za gajenje u redovnim rokovima setve kao i postrnu setvu (zrno i silažu)
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučena setva na razmaku u redu od 16 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmaku od 18 cm

FAO 300

NK LUCIUS

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 75-80.000 biljaka/ha

 • Najniže vlage u svojoj grupi zrenja.
 • Visoki potencijal za prinos i brzo otpuštanje vlage čine ga idealnim izborom za proizvođače koji skidaju kukuruz u zrnu kombajnom ili seju postrno kukuruz.
 • Izuzetno brz početni porast odvaja ga od ostalih hibrida iz grupe zrenja.
 • Snažnim robusnim stablom i bujnim tamno zelenim listovima dominira na polju.
 • Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 12-14 redova zrna.
 • Daje dobro oplođen i završen klip. Rano cvetanje omogućava mu dobru oplodnju i u izrazito stresnim uslovima.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na razmak od 17 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 19 cm. U procesu registracije prosečan prinos bio je na nivou od 11.34 t/ha suvog zrna.

SY OCTAVIUS

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 75-80.000 biljaka/ha
Hibrid visoko prinosan i intenzivan.

 • Dobar stay green efekat.
 • Odlična stabilnost stabljike sa nisko pozicioniranim klipom.
 • Uniformni klipovi sa 14-16 redova zrna.
 • Brzo otpuštanje vlage.
 • Odlična tolerantnost na bolesti stabla i klipa.
 • Preporučuje se za berbu u zrnu i za postrnu proizvodnju silaže.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 17cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 18-19 cm.

FAO 400

SY ULISES

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 75-85.000 biljaka/ha

 • Biljka srednje visine i velike lisne mase
 • Odlikuje se punijim valjkastim klipom srednje dužine sa 16-20 redova zrna
 • Pogodan za sve uslove gajenja uz izrazitu stabilnost i u lošijim uslovima gajenja
 • Odlično podnosi sve tipove zemljišta
 • Visok potencijal prinosa i brzo otpuštanje vlage
 • Brz početni porast i tolerantnost na hladne vremenske uslove u početnim fazama porasta
 • Lep vizuelni utisak
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na razmaku u redu 18 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmaku od 20 cm

CISKO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 70-80.000 biljaka/ha

 • Čvrsta, visoka stabljika sa dobrim stay-green efektom (dug zeleni efekat)
 • Odlikuju ga ranije cvetanje i stabilnost prinosa i u stresnim uslovima
 • Zdravi klipovi i dobar kvalitet zrna
 • Preporučuje se za berbu u zrnu i za postrnu proizvodnju silaže
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 18 cm, a u slučaju nižeg nivoa agrotehnike sejati na razmak od 21 cm.

SY KREON

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 70-75.000 biljaka/ha

 • Visok potencijal za prinos posebno na srednjim i težim zemljištima.
 • Preporučuje se setva od sredine optimalnog roka.
 • Odlično adaptiran hibrid na uslove gajenja u centralnoj Srbiji i Vojvodini.
 • Odlikuje ga izražen i brz početni porast-vigor.
 • Odlično podnosi stresne uslove, posebno vazdušnu sušu u periodu oplodnje.
 • Klip je krupan sa 14-16 redova zrna, tolerantan na napad kukuruznog plamenca.
 • Zrno odličnog kvaliteta i brzog otpuštanja vlage.

NK PAKO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 70-75.000 biljaka/ha

 • Hibrid izuzetno visokog potencijala za prinos i izražene stabilnosti u našim agroekološkim uslovima.
 • Izvanredna adaptibilnost i stabilnost omogućuju ostvarenje genetskog potencijala za prinos u različitim uslovima gajenja i nivoima primene agrotehnike.
 • Dobri rezultati su ostvareni u uslovima stresa izazvanog sušom i visokim temperaturama.
 • Klip je srednje krupan sa 16-18 redova zrna.
 • Pozicija klipa na biljci je niska.
 • Brzo otpuštanje vlage iz zrna čini ga pogodnim za berbu u klipu i zrnu.
 • Izrazita stay-green osobina.
 • Odlično se čuva u čardaku, za ovakav način berbe vlaga zrna treba da bude od 25-28%.
 • Zbog otpornosti na niske temperature i brzog porasta idealan je hibrid za ranije rokove setve.

FAO 500

SY SENKO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 70-75.000 biljaka/ha

 • Hibrid visoke stabilnosti i adaptibilnosti.
 • Prirodni partner hibridu NK Pako, idealno se uklapaju i nadopunjuju.
 • Visoka biljka odličnog stay green efekta.
 • U periodu 2011-2014 postigao odlične rezultate u proizvodnji.
 • Zrna svetlije boje, prepoznatljive nijanse.
 • Klip se odlikuje sa karakteristično velikim i dubokim zrnom.
 • Potencijal za proizvodnju zrna, branje u klipu i ranu silažu.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 21 cm.

NK HELICO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 65-70.000 biljaka/ha

 • Hibrid nove generacije rekordnih prinosa.
 • Vrhunski prinos u svojoj grupi zrenja sa niskom vlagom u berbi.
 • Izuzetno brz početni porast.
 • Traži dobre proizvodne uslove.
 • Tolerantan na bolesti klipa.
 • Stabljika je robusna, dobro ukorenjena.
 • Debeo i kompaktan klip sa 16-18 redova zrna izrazite krupnoće.
 • Idealan za kombajniranje.
 • Listovi dugo ostaju zeleni tako da se može koristiti i kao silažni kukuruz (visok sadržaj suve materije u silaži).
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na razmak u redu od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 21 cm.
 • Za silažu povećati sklop za 10%.

FAO 600

SY SINCERO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

 • Novi hibrid za pune čardake.
 • Stablo visoko sa uspravnim listovima i izraženom stay-green osobinom.
 • Klipovi dugi i debeli, sa 16-18 redova zrna koja izrazito brzo otpuštaju vlagu tokom zrenja.
 • Dobro podnosi stresne uslove (sušu i visoke temperature).
 • Daje stabilne prinose nezavisno od agroekoloških uslova i primenjene agrotehnike.
 • Dobro se bere i u klipu, beračima (voditi računa da je vlaga zrna od 25-28%).

SY HELIUM

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

 • Visoke tolerantnosti, stabilnosti i prilagodljivosti
 • Odlikuje se čvrstom i snažnom stabljikom, srednje visine
 • Izražen „Stay green“ efekat – dugo ostaje zelena biljka
 • Univerzalan hibrid – branje u klipu i silaža
 • Izuzetan kvalitet i prinos silaže
 • Klipovi kompaktni i duži sa 16-20 redova sa običnim radmanom
 • Duboko usađena zrna tamno žute boje
 • Za silažu povećati sklop za 10%
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje preporuka za razmak u redu od 21 cm a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23 cm

SY DECISO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

 • Namenjen za proizvodnju zrna i silaže.
 • Hibrid pogodan za regione sa većim temperaturnim stresom.
 • Daje stabilnost u svim uslovima proizvodnje – ispoljava visoke performanse.
 • Biljka srednje visine.
 • Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 16-20 redova zrna.
 • Rano cvetanje omogućava mu dobru oplodnju i u izrazito stresnim uslovima.
 • Visoki potencijal za prinos i izuzetno brzo otpuštanje vlage čine ga idealnim izborom za proizvođače koj skidaju kukuruz u zrnu, silažu i branje u klipu.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na međurednom razmaku od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 23 cm.

SY ZOAN

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 65-75.000 biljaka/ha

 • Hibrid odlične prilagodljivosti i adaptibilnosti.
 • Visoke biljke, tankih i čvrstih stabljika.
 • Sa velikim prinosom zelene mase i silažnim karakteristikama.
 • Odlična tolerantnost na bolesti stabla i klipa.
 • Hibrid se može preporučiti za sve intenzitete gajenja kukuruza.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na na razmak u redu od 21 cm a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23 cm.

SY JULIEN

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 65-75.000 biljaka/ha

 • Hibrid visoke prinosnosti i velike intenzivnosti.
 • Potencijal za zrno, branje u klipu i silazu zrna.
 • Biljka odličnog stay green efekta sa niskim i kompaktnim stablom.
 • Nisko pozicioniran klip na tanjoj i čvrstoj stabljici.
 • Klip je kraći sa 16-22 reda zrna.
 • Veliko i duboko usađeno zrno daje klipu izrazitu debljinu .
 • Izrazita toleratnost na bolesti stabla i klipa.
 • Hibrid koji je namenjen za intenzivne uslove gajenja.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23 cm.
 • Raniji rokovi setve omogućavaju veću sigurnost u proizvodnji ovog hibrida.

SEME SUNCOKRETA
Agroglobe katalog 2018

RANI HIBRIDI

ES Genesis CLP

Karakteristike:
Stabilnost u proizvodnji

 • Otporan na volovod A-G
 • Hibrid iz grupe Clearfield plus sistema ( Imidazolinone tolerantan)
 • Vegetacija 102 dana
 • Sadržaj ulja 48%
 • 65 dana do cvetanja

Morfologiija:

 • Visina: niska
 • Položaj glave: polusavijena

Prednosti:

 • Odličan rani porast
 • Tolerantan hibrid na bolesti
 • Tolerantan hibrid na stresne uslove

Gustina setve:
Broj biljaka/ha

 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

Agronomske karakteristike:

Alvarez CL

Karakteristike:
Visoko prinosan hibridD

 • Otporan na volovod A-E
 • Hibrid iz grupe Clearfield plus sistema ( Imidazolinone tolerantan)
 • Sadržaj ulja 44%
 • 60 dana do cvetanja
 • Vegetacija 105 dana

Morfologiija:

 • Visina: srednja
 • Položaj glave: polusavijena

Prednosti:

 • Visoko prinosan
 • Visoka tolerancija na bolesti

Gustina setve:
Broj biljaka/ha

 • 55.000

Agronomske karakteristike:

NK Fortimi

Rani hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Stablo srednje visine, otporno na poleganje iz korena i izražene otpornosti na lomljenje.
 • Glava poluuspravna, sa velikim brojem zrna srednje težine.
 • Odličan vigor, dužina vegetacije 95-105 dana.
 • Odlična tolerantnost na sušu i visoke temperature.
 • Dobre tolerantnosti na prouzrokovače bolesti suncokreta (Phomopsis spp, Phoma spp i Macrophomina spp), umereno tolerantan na prouzrokovača bele truleži na korenu i stablu, nešto slabije na glavi.
 • Rezistentan A-E rase volovoda prisutne u Srbiji.
 • Vrlo dobar potencijal za prinos i sadržaj ulja za ranu grupu zrenja.
 • Dobro podnosi kasnu setvu na nešto lošije pripremljenim i jače zakorovljenim zemljištima.
 • Može se sejati kao postrni usev posle ječma.
 • Nešto manje uniformnog izgleda u polju od ostalih hibrida.

SREDNJE RANI HIBRIDI

ES Veronika

Karakteristike:
Visoko prinosan hibrid

 • Tolerantan na volovod A-F
 • Vegetacija 110-115 dana
 • Sadržaj ulja 52-53%
 • 70 dana do cvetanja

Morfologiija:

 • Visina: srednja
 • Položaj glave: polusavijena

Prednosti:

 • Visok sadržaj ulja
 • Visoko prinosan
 • Tolerantan na bolesti

Gustina setve:
Broj biljaka/ha

 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

Agronomske karakteristike:

ES Petunia

Karakteristike:
Hibrid visokih prinosa u ekstenzivnim uslovima proizvodnje

 • Tolerantan na volovod A-F
 • Vegetacija 110-115 dana
 • Sadržaj ulja 49%
 • Visoko prinosan
 • 69 dana do cvetanja

Morfologiija:

 • Visina: srednja
 • Položaj glave: polusavijena

Prednosti:

 • Odličan rani porast
 • Tolerantan na poleganje
 • Stabilan prinos u stresnim uslovima
 • Visoka tolerantnost na bolesti

Gustina setve:
Broj biljaka/ha

 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

Agronomske karakteristike:

ES Generalis CL

Karakteristike:
Prinos i uljnost za vaš uspeh

 • Tolerantan na volovod A - G
 • Hibrid iz grupe Clearfield sistema ( Imidazolinone tolerantan)
 • Broj dana do cvetanja: 72
 • Broj dana do zrelosti: 109
 • Sadržaj ulja: 48-49%

Morfologiija:

 • Visina: srednja
 • Položaj glave: polusavijena

Prednosti:

 • Visok potencijal prinosa
 • Odlična tolerancija na bolesti
 • Stabilnost u različitim agroekološkim uslovima
 • Visoka tolerancija na poleganje

Gustina setve:
Broj biljaka/ha

 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

Agronomske karakteristike:

ES Loris CLP

Karakteristike:
Očekujte najbolje u prinosima i uljnosti

 • Tolerantan na volovod A-G
 • Hibrid iz grupe Clearfield plus sistema ( Imidazolinone tolerantan)
 • Broj dana do cvetanja: 72
 • Broj dana do zrelosti: 109
 • Sadržaj ulja: 50-51%

Morfologiija:

 • Visina: srednja
 • Položaj glave: polusavijena

Prednosti:

 • Visok potencijal prinosa
 • Clearfield Plus®
 • Stabilnost u različitim agroekološkim uslovima

Gustina setve:
Broj biljaka/ha

 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

Agronomske karakteristike:

NK Ferti

Visoko oleinski hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Srednje dužine vegetacije, rezistentan na volovod (sve rase prisutne u Srbiji).
 • Ostvarenim prinosima i stabilnim i visokim sadržajem oleinske kiseline (više od 86-89%) ovaj hibrid otvara novu dimenziju u proizvodnji suncokreta.
 • Za razliku od visokooleinskih hibrida prethodne generacije, sa ovim hibridom proizvođač ostvaruje prinos kao sa konvencijalnim, a pri tome ima dodatu vrednost po pitanju kvaliteta ulja.
 • Za ostvarivanje sigurnog i stabilnog nivoa oleinske kiseline u ulju neophodno je ispoštovati prostornu ili vremensku izolaciju (različit period cvetanja) od susednih biljaka suncokreta od minimum 200 metara.
 • Stablo srednje visine, otporno na poleganje.
 • Osrednji vigor, dužina vegetacije oko 115 dana, izražene tolerantnosti na najznačajnija obolenja suncokreta.

Talento

Hibrid Clearfield tehnologije
HO tip

Preporučeni sklop: 55-60.000 semena/ha

 • Hibrid sa visokim sadržajem oleinske kiseline.
 • Veoma visok potencijal prinosa.
 • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje.
 • Glava sa velikim brojem zrna velike težine.
 • Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u.
 • Preporučena je upotreba preparata Listego.
 • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa).
 • Tolerantan na sve poznate rase plamenjača u Srbiji.
 • Dužina vegetacije u danima 110-120 dana.

NK Neoma

Hibrid Clearfield tehnologije
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Srednje visine stabla, veoma tolerantan na lom stabla i poleganje.
 • Rezistentan na sve rase volovoda prisutne u Srbiji.
 • Visoko tolerantan na obolenja suncokreta, pa time i obezbeđuje visok stepen sigurnosti proizvođačima.
 • Visoke mase 1.000 zrna, kao i velikog broja zrna na glavi suncokreta.
 • Posebno treba istaći visoku ujednačenost biljaka i veoma visok potencijal prinosa.
 • NK Neoma i hibrid koji vam omogućuje sigurnost visokih prinosa i čistu njivu.

SY Bacardi CLP

Visoko oleinski hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 55-60.000 semena/ha

 • Hibrid iz grupe Clearfiled® Plus sistema (Imidazolinone tolerant).
 • Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja.
 • Veoma prilagodljiv različitim proizvodnim uslovima.
 • Naročito pogodan za intenzivne uslove gajenja.
 • Visoko tolerantan na oboljenja glave, odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u, dobre tolerantnosti.
 • prema Phoma-i, Macrophomina-i na stablu i beloj truleži na korenu.
 • Otporan na volovod (od rase A do E).
 • Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfiled® Plus sistema.

SY Neostar CLP

Visoko oleinski hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 55-60.000 semena/ha

 • Hibrid iz grupe Clearfiled® Plus sistema (Imidazolinone tolerant).
 • Nova zvezda u Syngenta ponudi.
 • Izuzetno visok potencijal za prinos, kao i procenat ulja.
 • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje.
 • Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfiled® Plus sistema.

SY Academi CLP

Hibrid Clearfield tehnologije
Lino tip

Preporučeni sklop: 55-60.000 semena/ha

 • Hibrid iz grupe Clearfield Plus sistema (Imidazolinone tolerant).
 • Preporučena je upotreba herbicida Listego Plus.
 • Veoma tolerantan na sušne uslove.
 • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje iz korena i izražene tolerantnosti na lomljenje.
 • Glava sa velikim brojem zrna srednje težine.
 • Dobre tolerantnosti prema Macrophomina.
 • Odlikuje se izvanrednim sadržajem ulja u semenu.
 • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa).
 • Dužina vegetacije u danima: 115-125 dana.

Paraiso 102 CL

Hibrid Clearfield tehnologije
Tip

Preporučeni sklop: 58-60000 semena/ha

 • Srednje kasni hibrid.
 • Hibrid iz grupe Clearfield sistema.
 • Dobra tolerantnost na sušu kao i na osnovne bolesti suncokreta.
 • Stabilan i visok prinos.
 • Preporučuje se u svim područjima gajenja suncokreta.
 • Otporan je na poleganje i lomljenje stabljike.
 • Veoma je tolerantan na visoke temperature i sušu.
 • Otporan je na plamenjaču (Plasmopara halstedii), belu trulež (Sclerotinia sclerotiorum) i sivu pegavost (Phomopsis helianthi).

Velko

Karakteristike:

 • Tolerancija na volovod A-F
 • Sadržaj ulja 45-47%
 • Vegetacija 108-112 dana

Morfologiija:

 • Visina: srednja
 • Položaj glave: polusavijena

Prednosti:

 • Visok potencijal prinosa
 • Odlična tolerancija na bolesti
 • Odlična tolerancija na stresne uslove

Gustina setve:

 • 60 000

Agronomske karakteristike:

Surimi CL

Karakteristike:

 • Hibrid iz grupe Clearfield plus sistema ( Imidazolinone tolerantan)
 • Sadržaj ulja 44-46%
 • Vegetacija 105-110 dana

Morfologiija:

 • Visina: srednja
 • Položaj glave: polusavijena

Prednosti:

 • Visok potencijal prinosa
 • Odlična tolerancija na bolesti
 • Stabilnost u svim uslovima proizvodnje

Gustina setve:

 • 60 000

Agronomske karakteristike:

Alvarez IR

Karakteristike:
Visoko prinosan hibrid

 • Otporan na volovod A-E
 • Sadržaj ulja 44%
 • 60 dana do cvetanja

Morfologiija:

 • Visina: srednja
 • Položaj glave: polusavijena

Prednosti:

 • IMI tolerantan hibrid
 • Visoko prinosan
 • Tolerantan na bolesti

Gustina setve:

 • 55 000

Agronomske karakteristike:

SREDNJE KASNI HIBRIDI

NK Kondi

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Rezistentan na volovod.
 • Hibrid srednje visine i izrazite homogenosti, adaptibilan na različite tipove zemljišta i proizvodne uslove, tako da se za njega može reći da poseduje možda najveću stabilnost prinosa.
 • Veoma dobro reaguje na povišena proizvodna ulaganja, a posebno upotrebu mineralnih đubriva ili gajenje na najplodnijim zemljištima.
 • Pored toga, i u nešto manje povoljnim uslovima, oslanjajući se na potencijal ovog hibrida, proizvođač može izvući maksimum dohotka.
 • Dobar vigor, dužina vegetacije od 120-125 dana.
 • Izrazito ujednačen usev u periodu nicanja, cvetanja i oprašivanja.
 • Visoko tolerantan na ekonomski najznačajnija obolenja suncokreta.
 • Jedan od razloga zašto je ovaj hibrid dobio ime NK Kondi je svakako velika adaptibilnost na različite uslove gajenja (za različite kondicije).

NK Experto

Hibrid Clearfield tehnologije
HO tip, srednje kasni hibrid

Preporučeni sklop: 55-60.000 semena/ha

 • Hibrid sa visokum sadržajem oleinske kiseline.
 • Hibrid iz grupe Clearfield sistema (Imidazolinone tolerant).
 • Veoma visok potencijal prinosa u različitim pedoklimatskim uslovima.
 • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje.
 • Hibrid odlične stabilnosti i adaptabilnosti.
 • Glava sa velikim brojem zrna srednje težine.
 • Dobre tolerantnosti na bolesti, naročito prema Macrophomina.
 • Preporučena je upotreba preparata Listego.
 • Otporan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa).
 • Tolerantan na sve poznate rase plamenjača u Srbiji.

NK Adagio

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Rezistentan na rase volovoda (A-E) prisutane u Srbiji.
 • Veoma visokog prinosa i sadržaja ulja, posebno pri intenzivnim uslovima proizvodnje.
 • Poluuspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna i visokom masom 1.000 zrna.
 • Visoke tolerantnosti na ekonomski značajne bolesti.
 • Stablo srednje visine, dobre otpornosti na poleganje.
 • Odlično podnosi stresne uslove suše i visoke temperature.
 • Šampionski potencijal za prinos, i mogućnost održavanja čiste parcele svakako daju NK Adagio-u svoje mesto u Vašoj proizvodnji.

SY Edenis

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Stablo srednje visine, otporno na poleganje iz korena i izražene otpornosti na lomljenje.
 • Veoma uniforman, polu-uspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna srednje težine.
 • Dobar početni porast (rani vigor).
 • Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta, te se preporučuje u regionima većeg rizika pojave bolesti.
 • Rezistentan na volovod rase “E“ (prisutne u Srbiji).
 • Hibrid iz srednje kasne grupe ( oko 120 dana) koji ima visok potencijal za prinos.
 • Odlične rezultate daje na plodnim zemljištima i i ntenzivnim uslovima proizvodnje.

SY Edison

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučeni sklop: 55-60.000 semena/ha

 • Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja.
 • Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta.
 • Tolerantan na dominantne rase volovoda (A-F rasa).
 • Pogodan i za proizvodnju suncokreta u nešto užem plodoredu.
 • Intenzivan hibrid.
 • Hibrid atraktivnog izgleda, sa čvrstom stabljikom i snažnim korenovim sistemom.
 • Izbegavati kasnu setvu.

SY Diamantis

Hibrid Clearfield tehnologije
Lino tip, srednje kasni hibrid

Preporučeni sklop: 55-60.000 semena/ha

 • Izuzetno prinosan, posebno u intenzivnim uslovima proizvodnje.
 • Glava se karakteriše veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine.
 • Dužina vegetacije: 120-125 dana.
 • eoma tolerantan na sušne uslove.
 • Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima.
 • Odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u, dobre tolerantnosti na oboljenja glave, prema Phoma kao i Macrophomina na stablu.
 • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa).

SY Kupava

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Stablo srednje visine, tolerantno na lomljenje. Genetski i morfološki vrlo sličan NK Kondi hibridu.
 • Intezivan hibrid sa visokim potencijalom za prinos i sadržaj ulja.
 • Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima.
 • Brz početni porast i intezivnan razvoj , dužina vegetacije 125 dana.
 • Odlične tolerantnosti na prouzrokovače bolesti suncokreta (Phomopsis spp, Sclerotinia spp).
 • Umereno tolerantan prema prouzrokovačima bolesti (Phoma spp, Macrophomina spp) na stablu, i beloj trulezi na korenu
 • Visoko tolerantan na obolenja glave zbog pozicije koja obezbeđuje odlivanje vode.
 • Tolerantan na rase volovoda (A-E rasa).
 • Tolerantan na susu i visoke temperature.
 • Zbog velike atraktivnosti za pčele ima odličnu oplodnju i izuzetno veliki broj zrna po glavi.
 • Preporučujemo ga u ranoj setvi i boljoj agrotehnici.

SY Arisona

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 55-60.000 semena/ha

 • Nova genetika u Syngenta portfoliju.
 • Srednje kasni hibrid lino tipa.
 • Otporan na rase volovoda u Srbiji (A-F rasa).
 • Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta, pa se preporučuje u regionima gde je proizvodnja suncokreta u nešto užem plodoredu.
 • Intenzivan hibrid.
 • Ima robusan izgled, jaku stabljiku i jak korenov sistem.
 • Preporučujemo ranu setvu.

Sunflora CL

Hibrid Clearfield tehnologije
Tip

Preporučeni sklop: 60000 semena/ha

 • Srednje kasni hibrid.
 • Hibrid iz grupe Clearfield sistema.
 • Dobar početni rast.
 • Pogodan je za intenzivne uslove gajenja.
 • Dobro podnosi visoke temperature i sušu.
 • Biljka sa čvrstom stabljikom koja je otporna na poleganje.
 • Hibrid visokog i ujednačenog prinosa.
 • Izuzetno je otporan na plamenjaču (Plasmopara halstedii), sivu pegavost (Phomopsis helianthi) i Belu trulež (Sclerotinia sclertiorum).

Marquesa CLR

Karakteristike:
Visoko prinosan hibrid

 • Hibrid iz grupe Clearfield plus sistema (Imidazolinone tolerantan)
 • Sadržaj ulja 44-48%
 • Vegetacija 105-115 dana

Morfologiija:

 • Visina: srednja
 • Položaj glave: polusavijena

Prednosti:

 • Visok potencijal prinosa
 • Odlična tolerancija na bolesti
 • Odlična tolerancija na poleganje stabla

Gustina setve:

 • 60 000

Agronomske karakteristike:

SEME ULJANE REPICE

Uljana repica – tehnologija gajenja

• Uljanu repicu bi trebalo obavezno uzgajati u plodoredu jer je napadaju brojni insekti i bolesti
• Seje se vrlo rano pa su pogodni predusevi grašak, rani krompir, ječam
• Sama uljana repica je odličan predusev za sve vrste strnih žita, kao I za setvu silaže kukuruza
• Pogoduju joj duboka, strukturna, dobro obrađena zemljišta bogata humusom
• Optimalan rok setve je septembar na dubini 1 – 2 cm i međurednom razmaku od oko 20 – 25 cm
• Da bi se postigli visoki prinosi i kvalitet semena, pored odabira sorte i primene odgovarajućih agrotehničkih mera neophodno je uljanu repicu zaštititi od korova, štetočina i bolesti
• Uljana repica je osetljiva na dominantne širokolisne korove kao što su palamida i tatula
• U prolećnom delu vegetacije najvažnija je mera zaštite od sjajnika (Meligethes aeneus), repičine pipe (Ceutorrhynchus sp.) i repičinog buvača (Psylliodes chrysocephala)
• Najznačajnije bolesti koje mogu da umanje prinos uljane repice su plamenjača (Peronospora parasitica sin. P,brassicae), mrka pegavost lišća (Alternaria brassicae), siva trulež (Phoma lingam) i bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)Decibel CL

Decibel CL

Visok prinos i čista njiva

Karakteristike:

 • Rani hibrid
 • Klasifikovan kao 00 bez eruko kiselina i glukozinolata
 • Sadržaj ulja: 47%
 • Srednji sadržaj proteina i Omega3 masti
 • Rano cvetanje i rano sazrevanje

Morfologiija:

 • Odličan početni porast
 • Visina stabljike: srednja

Prednosti:

 • Clearfield tehnologija
 • Visoko prinosan hibrid
 • Odlična otpornost na pucanje mahuna

Preporučena gustina setve:

 • 500.000 biljaka/ha

Agronomske karakteristike:

ES Neptun

ES Neptun

Hibrid za sve uslove proizvodnje

Karakteristike:

 • Rani hibrid
 • Klasifikovan kao 00 bez eruko kiselina i glukozinolata
 • Sadržaj ulja: 45%

Morfologiija:

 • Broj dana do cvetanja 123
 • Rano sazrevanje

Prednosti:

 • Visok potencijal za prinos
 • Brzo sazrevanje u žetvi
 • Odličan rani porast

Preporučena gustina setve:

 • 500.000 biljaka/ha

Agronomske karakteristike:

ES Vito

ES Vito

Hibrid za sve uslove proizvodnje

Karakteristike:

 • Srednnje rani hibrid
 • Klasifikovan kao 00 bez eruko kiselina i glukozinolata
 • Sadržaj ulja: 47,7%
 • Visok sadržaj proteina i srednji sadržaj Omega3 masti

Morfologiija:

 • Odličan početni porast
 • Visina stabljike: srednja

Prednosti:

 • Visok potencijal za prinos i stabilnost
 • Odlična otpornost na pucanje mahuna
 • Dvostruka zaštita od Phoma
 • Dobra otpornost na bolesti

Preporučena gustina setve:

 • 500.000 biljaka/ha

Agronomske karakteristike:

DARKO

• Rani hibrid
• Odličan kvalitet zrna sa visokim sadržajem ulja
• Otporan na zimske uslove
• Hibrid prilagodljiv svim tipovima zemljišta

IMPERIO

• Stabilan hibrid za sve tipove zemljišta
• Mahune otporne na lomljenje prilikom žetve
• Izuzetno otporan hibrid na niske temperature
• Visok sadržaj ulja u zrnu

• Visok potencijal za prinos zrna
• Brz rani porast
• Visoka tolerantnost na niske temperature
• Rani početak cvetanja i brzo sazrevanje
• Velika otpornost mahuna na pucanje u žetvi
• Pogodni hibridi za sve tipove zemljišta

GORDON KWS

Optimalni rok setve 01.09.-30.09.
Preporučena gustina: 450.000-550.000 biljaka/ha

FACTOR KWS

Optimalni rok setve 01.09.-25.09.
Preporučena gustina: 450.000-550.000 biljaka/ha

UMBERTO KWS

Optimalni rok setve 01.09.-25.09.
Preporučena gustina: 450.000-550.000 biljaka/ha