Prozivodi > Seme

SEME

AGROGLOBE je uvoznik i distributer semena kukuruza i suncokreta kompanije SYNGENTA, a u saradnji sa kompanijom LIMAGRAIN bavi se proizvodnjom, doradom i distribucijom semena pšenice.


Klik na slike za detalje


SEME PŠENICE

ANAPURNA SORTA

 • Ozima srednje rana sorta pšenice
 • Klas sa osjem
 • Setvena norma: 180-200 kg semena/ha

Sorta namenjena za intenzivne uslove proizvodnje. Stablo je nisko, čvrsto, elastično. Otporna je na niske temperature i dobro podnosi ekonomski značajne bolesti. Ima visok genetski potencijal za prinos.

ANDINO SORTA

 • Ozima srednje rana sorta
 • Klas sa osjem
 • Setvena norma: 180-200kg semena/ha

Andino je sorta pšenice namenjena za intenzivnu proizvodnju i primenu pune agrotehnike, koju prati fantastičan potencijal za prinos. Stablo je veoma nisko, izuzetno otporno na poleganje. Dobro podnosi i nešto kasnije rokove setve i izuzetno je tolerantna na ekonomski najznačajnije bolesti.

APACHE SORTA

 • Ozima srednje kasna sorta
 • Klas bez osja
 • Setvena norma: 180-200kg semena/ha

Apache je sorta pšenice koja je u Srbiji registrovana 2007. godine. U različitim proizvodnim godinama je pokazala izuzetnu stabilnost kako u visini prinosa tako i u tolerantnosti na najznačajnije bolesti pšenice. Jedna od najvažnijih osobina je izuzetna energija bokorenja. Apache je sorta niskog stabla, izuzetno otporna na poleganje. Razmak između donjih kolenaca je skraćen, što daje dodatnu čvrstinu stablu, a to mu omogućava da dobro podnosi pojačanu ishranu azotom. Apache dugo zadržava zelenu boju, ali kad krene da sazreva to čini jako brzo, tako da je razlika u žetvi par dana, ili istovremeno sa ostalim sortama.

ANALIZA KVALITETA

Isptivanje obavio Naučni institut za prehrambene tehnologije Novi Sad.Broj padanja po Hagbergu obavila laboratorija SGS.

REZULTATI IZ TABELE SU OSTVARENI UZ PRIMENU PUNE TEHNOLOGIJE I DEKLARISANOG SEMENA

Tehnologija:

1.ĐUBRENJE
Potrebe za hranjivim elementima:
N (azot) : P(fosfor) : K (kalijum) u odnosu:
2 : 1 : 0,7
Da bi smo ostvarili 1 tonu prinosa potrebno je 20 kg čistog azota/ha.
Na primer: Za 8 tona prinosa potrebno je 20 kg x 8 = 160 kg
Urea 46%= 160x(100/46) = 347kg/ha
An 34% = 160x(100/34) = 470kg/ha
Raspored azotnog đubriva: 1/3 u jesen predsetveno
Primer: Od 160 (ukupno potrebno) –1/ 3 (potrebno dati u jesen)= 53kg
N:P:K 15 :15:15 355 kg/ha ili
M A P 11: 52 : 0 200 kg/ha + UREA 46% 100kg/ha Napomena: Upotrebom Uree u jesen predsetveno, ako se zaoravaju žetveni ostaci, a posebno ako je predusev kukuruz, obezbeđujemo dovoljne količine azota za bokorenje, što je osnov za veliki broj biljaka po hektaru ( gust usev) a time i visok prinos. N:P:K đubriva koristiti na osnovu hemijske analize zemljišta.

2.OSNOVNA OBRADA:
Ne pliće od 20 cm,oranje ,tanjiranje,direktna setva

3.SETVA:
Obaviti je u ranijim rokovima po mogućstvu do 10. oktobra
Količina semena : Od 180 do 200 kg/ha u uslovima dobre predsetvene pripreme, optimalnog roka setve, a na osnovu kvaliteta semena. U uslovima setve van optimalnog roka,povećati količinu semena.

4.PRIHRANA:
Obaviti je u dva navrata a na osnovu analize zemljišta (n-min metode).
Prvi put rano u proleće, kraj februara početak marta.
Drugi put što kasnije, do pojave prvog kolenca (vlatanja), kako bi smo obezbedili što više proteina u zrnu a time osigurali kvalitet brašna.

Primer:
Ako smo u jesen dali 55 kg/ha čistog azota u proleće treba dodati 160-55=105kg/ha
1.prihrana 150 kg Urea 46%
2.prihrana 100 kg An 34%


5.ZAŠTITA:
Fungicid + herbicid u proleće kad krene vegetacija.
Fungicid + insekticid u početku cvetanja pšenice.

PRIDRŽAVAJUĆI SE OVE TEHNOLOGIJE, UZ UPOTREBU DEKLARISANOG SEMENA, MOGUĆE JE OSTVARITI PRINOS I VIŠI OD 8 t / ha SA VISOKIM TEHNOLOŠKIM KVALITETOM ZRNA.

Apache
Ispitivanje Uzorak 1 Uzorak 2 Uzorak 3 Uzorak 4 Uzorak 5
Lokacija Srednji Banat Istočni Srem Južna Bačka Zapadna Bačka Srednji Srem
Prinos (t/ha) 7,846 8,312 7,654 7,637 <8,102/td>
Hektolitarska masa 82,7 kg/hl 84,3 kg/hl 82,5 kg/hl 83,3 kg/hl 82,1 kg/hl
Sadržaj vlage 12,87% 12.26% 11.15% 11.51% 12.98%
Sadržaj proteina 12,35% na s.m. 12,06% na s.m./td> 14,17% 12,03% 13,14%
Izbrašnjavanje l1 70,90% %71 %70,70 %70,30 %70,60
Sadržaj vlažnog glutena %27,70 %24,90 %30,40 %26 %30,40
Gluten index 60 86 56 79 72
Broj padanja po Hagbergu 350 354 376 345 339
Energija 93m² 96m² 82m² 105m² 110m²
Otpor na 5cm 340EJ 340EJ 230EJ 250EJ 290EJ
Rastegljivost 143mm 148mm 179mm 184mm 178mm
Odnosni broj 2,38 2,3 1,28 1,36 1,63

Prinosi 2016

Proizvođač Mesto Sorta Prinos t/ha
Vojislav Miljković PG Stari Banovci Anapurna 10.35
Dražen Medoš PG Erdevik Anapurna 10.25
Radoslav Stankov PG Silbaš Anapurna 10.00
Dražen Medoš PG Erdevik Apache 9.95
Jovandić Milan PG Nakovo Anapurna 9.90
Miljan Radović PG Zrenjanin Anapurna 9.60
Aleksandar Čonić PG Sombor Andino 9.33
Miroslav Mihić PG Banatsko Karađorđevo Anapurna 9.20
Predrag Grujić PG Rusko Selo Anapurna 9.20
ZZ Lucerka Kula Anapurna 9.13
Josip Parčetić PG Gradina - Sombor Apache 9.03
Slovan Komerc doo Padina Anapurna 9.00
Žurž Pompiliju PG Sutjeska Apache 8.70
Predrag Grujić PG Rusko Selo Apache 8.70
Tomislav Lukić PG Sombor Andino 8.69
Jovan Kalić PG Sivac Andino 8.65
Saša Obradović PG Krčedin Anapurna 8.60
Žurž Pompiliju PG Sutjeska Anapurna 8.60
Miljan Radović PG Zrenjanin Andino 8.60
Miroslav Mihić PG Banatsko Karađorđevo Apache 8.52
PP Ratkovo PG Ratkovo Apache 8.51
DTD Ribarstvo Lovćenac Anapurna 8.50
Žurž Pompiliju PG Sutjeska Andino 8.30
IM MATIJEVIĆ Vršac Anapurna 8.25
Jovandić Milan PG Nakovo Apache 8.20
Jovan Kalić PG Sivac Anapurna 8.13
Agroglobe Agrar doo Apatin Anapurna 8.10
Saša Obradović PG Krčedin Apache 8.00
DTD Ribarstvo Lovćenac Andino 8.00

SEME KUKURUZA

Seme hibrida kukuruza koje se nudi proizvođačima u Srbiji zaštićeno je vrhunskim sredstvima za tretiranje semena kompanije Syngenta:

Fungicidom Maxim XL 035 FS radi zaštite od prouzrokovača bolesti semena i mladih biljaka.

U našoj ponudi se nalaze hibridi FAO grupa 200 do 700.

GUSTINA SETVE PRI MEĐUREDNOM RAZMAKU OD 70cm
(tablica za preračunavanje razmaka u redu za setvu na preporučeni sklop pri međurednom rastojanju od 70 cm)

Rastojanje u redu cm Približan broj isejanih zrna po ha Rastojanje u redu cm Približan broj isejanih zrna po ha
15 95.200 22 64.900
16 89.300 23 62.100
17 84.000 24 59.500
18 79.400 25 57.100
19 75.200 26 54.900
20 71.400 27 52.900
24 71.400 28 21.000

Navedene setvene norme se odnose na dobro pripremljene parcele za setvu kukuruza i suncokreta. U slučaju lošije pripreme i nedostatka vlage, preporučujemo da se setvena norma poveća.


Agroglobe katalog 2017

Hibridi kukuruza i rezultati ogleda

FAO 200

NK SYMBA

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 75-80.000 biljaka/ha

 • Novi rani hibrid.
 • Visok potencijal prinosa za svoju grupu zrenja.
 • Dobro razvijen koren čini biljku otpornijom na poleganje.
 • Čvrsta i elastična stabljika, osrednje visine i bujnosti, ne ostavlja mnogo žetvenih ostataka.
 • Klip je srednje veličine sa 12-14 redova zrna.
 • Brzo otpuštanje vlage.
 • Setva u optimalnom roku omogućava berbu krajem avgusta ili početkom septembra.
 • Pogodan za kasnu setvu ili kao postrni usev.
 • Odlično podnosi sve tipove zemljišta.

FAO 300

NK LUCIUS

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 75-80.000 biljaka/ha

 • Najniže vlage u svojoj grupi zrenja.
 • Visoki potencijal za prinos i brzo otpuštanje vlage čine ga idealnim izborom za proizvođače koji skidaju kukuruz u zrnu kombajnom ili seju postrno kukuruz.
 • Izuzetno brz početni porast odvaja ga od ostalih hibrida iz grupe zrenja.
 • Snažnim robusnim stablom i bujnim tamno zelenim listovima dominira na polju.
 • Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 12-14 redova zrna.
 • Daje dobro oplođen i završen klip. Rano cvetanje omogućava mu dobru oplodnju i u izrazito stresnim uslovima.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na razmak od 17 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 19 cm. U procesu registracije prosečan prinos bio je na nivou od 11.34 t/ha suvog zrna.

SY IRIDIUM

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 75-80.000 biljaka/ha

 • Daje visoke i stabilne prinose u svim uslovima proizvodnje
 • Visoka adaptabilnost.
 • Odličan i u limitiranim uslovima gajenja.
 • Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 16-20 redova zrna.
 • Daje dobro oplođen i završen klip.
 • Rano cvetanje omogućava mu dobru oplodnju i u izrazito stresnim uslovima.
 • Visoki potencijal za prinos i izuzetno brzo otpuštanje vlage čine ga idealnim izborom za proizvožače koji skidaju kukuruz u zrnu.
 • Odličan kvalitet zrna.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na razmak u redu 17cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 19 cm.

SY OCTAVIUS FAO 390

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 75-80.000 biljaka/ha
Hibrid visoko prinosan i intenzivan.

 • Dobar stay green efekat.
 • Odlična stabilnost stabljike sa nisko pozicioniranim klipom.
 • Uniformni klipovi sa 14-16 redova zrna.
 • Brzo otpuštanje vlage.
 • Odlična tolerantnost na bolesti stabla i klipa.
 • Preporučuje se za berbu u zrnu i za postrnu proizvodnju silaže.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 17cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 18-19 cm.

FAO 400

CISKO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 70-80.000 biljaka/ha

 • Čvrsta, visoka stabljika sa dobrim stay-green efektom (dug zeleni efekat)
 • Odlikuju ga ranije cvetanje i stabilnost prinosa i u stresnim uslovima
 • Zdravi klipovi i dobar kvalitet zrna
 • Preporučuje se za berbu u zrnu i za postrnu proizvodnju silaže
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 18 cm, a u slučaju nižeg nivoa agrotehnike sejati na razmak od 21 cm.

SY KREON

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 70-75.000 biljaka/ha

 • Visok potencijal za prinos posebno na srednjim i težim zemljištima.
 • Preporučuje se setva od sredine optimalnog roka.
 • Odlično adaptiran hibrid na uslove gajenja u centralnoj Srbiji i Vojvodini.
 • Odlikuje ga izražen i brz početni porast-vigor.
 • Odlično podnosi stresne uslove, posebno vazdušnu sušu u periodu oplodnje.
 • Klip je krupan sa 14-16 redova zrna, tolerantan na napad kukuruznog plamenca.
 • Zrno odličnog kvaliteta i brzog otpuštanja vlage.

NK PAKO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 70-75.000 biljaka/ha

 • Hibrid izuzetno visokog potencijala za prinos i izražene stabilnosti u našim agroekološkim uslovima.
 • Izvanredna adaptibilnost i stabilnost omogućuju ostvarenje genetskog potencijala za prinos u različitim uslovima gajenja i nivoima primene agrotehnike.
 • Dobri rezultati su ostvareni u uslovima stresa izazvanog sušom i visokim temperaturama.
 • Klip je srednje krupan sa 16-18 redova zrna.
 • Pozicija klipa na biljci je niska.
 • Brzo otpuštanje vlage iz zrna čini ga pogodnim za berbu u klipu i zrnu.
 • Izrazita stay-green osobina.
 • Odlično se čuva u čardaku, za ovakav način berbe vlaga zrna treba da bude od 25-28%.
 • Zbog otpornosti na niske temperature i brzog porasta idealan je hibrid za ranije rokove setve.

FAO 500

SY SENKO FAO 510

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 70-75.000 biljaka/ha

 • Hibrid visoke stabilnosti i adaptibilnosti.
 • Prirodni partner hibridu NK Pako, idealno se uklapaju i nadopunjuju.
 • Visoka biljka odličnog stay green efekta.
 • U periodu 2011-2014 postigao odlične rezultate u proizvodnji.
 • Zrna svetlije boje, prepoznatljive nijanse.
 • Klip se odlikuje sa karakteristično velikim i dubokim zrnom.
 • Potencijal za proizvodnju zrna, branje u klipu i ranu silažu.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 21 cm.

NK HELICO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 65-70.000 biljaka/ha

 • Hibrid nove generacije rekordnih prinosa.
 • Vrhunski prinos u svojoj grupi zrenja sa niskom vlagom u berbi.
 • Izuzetno brz početni porast.
 • Traži dobre proizvodne uslove.
 • Tolerantan na bolesti klipa.
 • Stabljika je robusna, dobro ukorenjena.
 • Debeo i kompaktan klip sa 16-18 redova zrna izrazite krupnoće.
 • Idealan za kombajniranje.
 • Listovi dugo ostaju zeleni tako da se može koristiti i kao silažni kukuruz (visok sadržaj suve materije u silaži).
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na razmak u redu od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 21 cm.
 • Za silažu povećati sklop za 10%.

FAO 600

SY SINCERO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

 • Novi hibrid za pune čardake.
 • Stablo visoko sa uspravnim listovima i izraženom stay-green osobinom.
 • Klipovi dugi i debeli, sa 16-18 redova zrna koja izrazito brzo otpuštaju vlagu tokom zrenja.
 • Dobro podnosi stresne uslove (sušu i visoke temperature).
 • Daje stabilne prinose nezavisno od agroekoloških uslova i primenjene agrotehnike.
 • Dobro se bere i u klipu, beračima (voditi računa da je vlaga zrna od 25-28%).

NK SYCORA

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

 • Izrazitog potencijala za prinos.
 • Odlikuje ga brz početni porast, snažne biljke, velike lisne mase.
 • Klip blago konusnog oblika sa 18 – 20 redova zrna, sa niskim procentom oklaska (kočanke).
 • Brzo otpušta vlagu, te je pogodan za berbu kombajnom.
 • Kod berbe u klipu potencijalni problem je teže komušanje (voditi računa da je vlaga zrna od 25-28%).
 • Visoko je tolerantan prema bolestima klipa.
 • Visoka hranidbena vrednost i svarljivost čine ga pogodnim za silažu.
 • Za proizvodnju silaže povećati sklop za 10%.
 • NK Sycora se nametnuo proizvodjačima izvanrednim i stabilnim prinosima u proizvodnji iz godine u godinu.

SY DECISO

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

 • Namenjen za proizvodnju zrna i silaže.
 • Hibrid pogodan za regione sa većim temperaturnim stresom.
 • Daje stabilnost u svim uslovima proizvodnje – ispoljava visoke performanse.
 • Biljka srednje visine.
 • Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 16-20 redova zrna.
 • Rano cvetanje omogućava mu dobru oplodnju i u izrazito stresnim uslovima.
 • Visoki potencijal za prinos i izuzetno brzo otpuštanje vlage čine ga idealnim izborom za proizvođače koj skidaju kukuruz u zrnu, silažu i branje u klipu.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje preporučujemo setvu na međurednom razmaku od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 23 cm.

SY ZOAN FAO 640

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 65-75.000 biljaka/ha

 • Hibrid odlične prilagodljivosti i adaptibilnosti.
 • Visoke biljke, tankih i čvrstih stabljika.
 • Sa velikim prinosom zelene mase i silažnim karakteristikama.
 • Odlična tolerantnost na bolesti stabla i klipa.
 • Hibrid se može preporučiti za sve intenzitete gajenja kukuruza.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na na razmak u redu od 21 cm a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23 cm.

SY JULIEN FAO 660

Tip hibrida: zuban
Preporučeni sklop: 65-75.000 biljaka/ha

 • Hibrid visoke prinosnosti i velike intenzivnosti.
 • Potencijal za zrno, branje u klipu i silazu zrna.
 • Biljka odličnog stay green efekta sa niskim i kompaktnim stablom.
 • Nisko pozicioniran klip na tanjoj i čvrstoj stabljici.
 • Klip je kraći sa 16-22 reda zrna.
 • Veliko i duboko usađeno zrno daje klipu izrazitu debljinu .
 • Izrazita toleratnost na bolesti stabla i klipa.
 • Hibrid koji je namenjen za intenzivne uslove gajenja.
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 21 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 23 cm.
 • Raniji rokovi setve omogućavaju veću sigurnost u proizvodnji ovog hibrida.

SEME SUNCOKRETA

Syngenta je svetski lider po prodaji semena suncokreta.
Syngenta hibride suncokreta odlikuje:

• Visok potencijal za prinos
• Izvanredna stabilnost prinosa
• Tolerantnost na glavne bolesti
• Tolerantnost na stres izazvan sušom
• Tolerantnost na bolesti u uslovima preterane vlažnosti

Syngenta hibridi suncokreta predstavljaju vrhunsku tehnologiju koja prizvođačima omogućuje ostvarenje maksimalnog potencijala za prinos uz primenu znanja i tehnologija kompanije Syngenta. Seme hibrida suncokreta koje se nudi proizvođačima u Srbiji zaštićeno je vrhunski sredstvima za tretiranje semena kompanije Syngenta:

Fungicidi: Apron XL i Maxim 025 FS
štite seme i klicu od patogena u zemljištu kontaktnim i sistemičnim delovanjem


Agroglobe katalog 2017

RANI HIBRIDI

NK FORTIMI

Rani hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Stablo srednje visine, otporno na poleganje iz korena i izražene otpornosti na lomljenje.
 • Glava poluuspravna, sa velikim brojem zrna srednje težine.
 • Odličan vigor, dužina vegetacije 95-105 dana.
 • Odlična tolerantnost na sušu i visoke temperature.
 • Dobre tolerantnosti na prouzrokovače bolesti suncokreta (Phomopsis spp, Phoma spp i Macrophomina spp), umereno tolerantan na prouzrokovača bele truleži na korenu i stablu, nešto slabije na glavi.
 • Rezistentan A-E rase volovoda prisutne u Srbiji.
 • Vrlo dobar potencijal za prinos i sadržaj ulja za ranu grupu zrenja.
 • Dobro podnosi kasnu setvu na nešto lošije pripremljenim i jače zakorovljenim zemljištima.
 • Može se sejati kao postrni usev posle ječma.
 • Nešto manje uniformnog izgleda u polju od ostalih hibrida.

NK Rocky

Rani hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 50.000 semena/ha

 • Rezistentan na volovod (sve rase prisutne u Srbiji).
 • Odlikuje ga izuzetan početni porast nakon nicanja, dužina vegetacije oko 105 dana.
 • Stablo srednje visine (125-150 cm), solidne otpornosti na poleganje.
 • Tolerantan na najopasnije prouzrokovače bolesti suncokreta (Sclerotinia spp, Phomopsis spp,...).
 • Formira velik broj cvetova i daje puno nektara, pa je odlična pčelinja paša.
 • Glava popunjena semenom, sa velikim brojem zrna, srednje težine 1.000 zrna oko 40-45 grama.
 • Dobro podnosi sve tipove zemljišta i kasnu setvu, visok potencijal za prinos i ranostasnost dolaze do izražaja naročito u sušnim godinama.

SREDNJE RANI HIBRIDI

NK Dolbi

Hibrid srednje rane grupe zrenja
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Rezistentan na volovod (sve rase prisutne u Srbiji).
 • Hibrid karakterističnog kratkog, čvrstog stabla, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje, te je stoga veoma pogodan za područja sa jakim i čestim udarima vetra. Kao i većina hibrida
 • kompanije Syngenta, poseduje polu-uspravnu poziciju glave u odnosu na stablo.
 • Odlikuje se izrazitom plastičnošću na različite proizvodne uslove i veoma dobrom tolerantnošću na najopasnije prouzrokovače bolesti suncokreta (Sclerotinia spp, Phomopsis spp, Plasmopara spp...).
 • Dužina vegetacije 110-115 dana.
 • NK Dolbi spada u hibride sa najvišim sadržajem ulja u semenu.
 • Zbog svega navedenog, za ovaj hibrid se kaže da ima XXL (ekstra veliki) potencijal prinosa i sadržaj ulja.

NK Ferti

Visoko oleinski hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Srednje dužine vegetacije, rezistentan na volovod (sve rase prisutne u Srbiji).
 • Ostvarenim prinosima i stabilnim i visokim sadržajem oleinske kiseline (više od 86-89%) ovaj hibrid otvara novu dimenziju u proizvodnji suncokreta.
 • Za razliku od visokooleinskih hibrida prethodne generacije, sa ovim hibridom proizvođač ostvaruje prinos kao sa konvencijalnim, a pri tome ima dodatu vrednost po pitanju kvaliteta ulja.
 • Za ostvarivanje sigurnog i stabilnog nivoa oleinske kiseline u ulju neophodno je ispoštovati prostornu ili vremensku izolaciju (različit period cvetanja) od susednih biljaka suncokreta od minimum 200 metara.
 • Stablo srednje visine, otporno na poleganje.
 • Osrednji vigor, dužina vegetacije oko 115 dana, izražene tolerantnosti na najznačajnija obolenja suncokreta.

NK Neoma

Hibrid Clearfield tehnologije
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Srednje visine stabla, veoma tolerantan na lom stabla i poleganje.
 • Rezistentan na sve rase volovoda prisutne u Srbiji.
 • Visoko tolerantan na obolenja suncokreta, pa time i obezbeđuje visok stepen sigurnosti proizvođačima.
 • Visoke mase 1.000 zrna, kao i velikog broja zrna na glavi suncokreta.
 • Posebno treba istaći visoku ujednačenost biljaka i veoma visok potencijal prinosa.
 • NK Neoma i hibrid koji vam omogućuje sigurnost visokih prinosa i čistu njivu.

SY Estiva

Visoko oleinski hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 55-60.000 semena/ha

 • Hibrid iz grupe Clearfiled® sistema (Imidazolinone tolerant).
 • Preporučena je upotreba herbicida Listego®.
 • Veoma dobro reaguje na visok nivo agrotehnike i plodna zemljišta.
 • Biljke veoma atraktivne i uniformne sa stablom veoma otpornim na poleganje.
 • Visok potencijal prinosa i sadržaj ulja.
 • Brz početni razvoj (vigor).
 • Dobro podnosi sušne uslove.
 • Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave korena (Sclerotinia).
 • Otporan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa).
 • Dužina vegetacije 115 dan.

SY Bacardi CLP

Visoko oleinski hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 55-60.000 semena/ha

 • Hibrid iz grupe Clearfiled® Plus sistema (Imidazolinone tolerant).
 • Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja.
 • Veoma prilagodljiv različitim proizvodnim uslovima.
 • Naročito pogodan za intenzivne uslove gajenja.
 • Visoko tolerantan na oboljenja glave, odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u, dobre tolerantnosti.
 • prema Phoma-i, Macrophomina-i na stablu i beloj truleži na korenu.
 • Otporan na volovod (od rase A do E).
 • Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfiled® Plus sistema.

SY Neostar CLP

Visoko oleinski hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 55-60.000 semena/ha

 • Hibrid iz grupe Clearfiled® Plus sistema (Imidazolinone tolerant).
 • Nova zvezda u Syngenta ponudi.
 • Izuzetno visok potencijal za prinos, kao i procenat ulja.
 • Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje.
 • Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfiled® Plus sistema.

SY Sumico HTS

Visoko oleinski hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 55-60.000 semena/ha

 • Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati herbicidima na bazi tribenuron-metila.
 • Rani do srednje rani hibrid.
 • Odikuje se izvanrednim sardržajem ulja u semenu i odličnim tehnološkim karakteristikama u procesu proizvodnje ulja.
 • Biljka srednjeg rasta, lepog izgleda, tolerantna na poleganje.
 • Odlikuje se ranim cvetanjem.
 • Otporan na sve poznate rase plamenjače u Srbiji (M9).
 • Odlično reaguje na tretman sa Amistar Extra.
 • Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati Du Pont Express herbicidom (grupa tribenuron-metila).

SY Subaro HTS

Visoko oleinski hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 55-60.000 semena/ha

 • Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati herbicidima na bazi tribenuron-metila.
 • Dobro podnosi visoke temperture i sušu.
 • Pogodan kako za intenzivne tako i za ekstenzivne uslove gajenja.
 • Pogodan za konzervacijske sisteme obrade (no-till).
 • Otporan na sve poznate rase plamenjače u Srbiji (M9).
 • Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina-i.
 • Može biti odličan izbor u regionima sa stresnim uslovima gajenja (suša i visoke temperature).
 • Pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati Du Pont Express herbicidom (grupa tribenuron-metila).

SREDNJE KASNI HIBRIDI

NK Kondi

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Rezistentan na volovod.
 • Hibrid srednje visine i izrazite homogenosti, adaptibilan na različite tipove zemljišta i proizvodne uslove, tako da se za njega može reći da poseduje možda najveću stabilnost prinosa.
 • Veoma dobro reaguje na povišena proizvodna ulaganja, a posebno upotrebu mineralnih đubriva ili gajenje na najplodnijim zemljištima.
 • Pored toga, i u nešto manje povoljnim uslovima, oslanjajući se na potencijal ovog hibrida, proizvođač može izvući maksimum dohotka.
 • Dobar vigor, dužina vegetacije od 120-125 dana.
 • Izrazito ujednačen usev u periodu nicanja, cvetanja i oprašivanja.
 • Visoko tolerantan na ekonomski najznačajnija obolenja suncokreta.
 • Jedan od razloga zašto je ovaj hibrid dobio ime NK Kondi je svakako velika adaptibilnost na različite uslove gajenja (za različite kondicije).

NK Adagio

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Rezistentan na rase volovoda (A-E) prisutane u Srbiji.
 • Veoma visokog prinosa i sadržaja ulja, posebno pri intenzivnim uslovima proizvodnje.
 • Poluuspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna i visokom masom 1.000 zrna.
 • Visoke tolerantnosti na ekonomski značajne bolesti.
 • Stablo srednje visine, dobre otpornosti na poleganje.
 • Odlično podnosi stresne uslove suše i visoke temperature.
 • Šampionski potencijal za prinos, i mogućnost održavanja čiste parcele svakako daju NK Adagio-u svoje mesto u Vašoj proizvodnji.

SY EDENIS

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Stablo srednje visine, otporno na poleganje iz korena i izražene otpornosti na lomljenje.
 • Veoma uniforman, polu-uspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna srednje težine.
 • Dobar početni porast (rani vigor).
 • Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta, te se preporučuje u regionima većeg rizika pojave bolesti.
 • Rezistentan na volovod rase “E“ (prisutne u Srbiji).
 • Hibrid iz srednje kasne grupe ( oko 120 dana) koji ima visok potencijal za prinos.
 • Odlične rezultate daje na plodnim zemljištima i i ntenzivnim uslovima proizvodnje.

SY Kupava

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 60.000 semena/ha

 • Stablo srednje visine, tolerantno na lomljenje. Genetski i morfološki vrlo sličan NK Kondi hibridu.
 • Intezivan hibrid sa visokim potencijalom za prinos i sadržaj ulja.
 • Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima.
 • Brz početni porast i intezivnan razvoj , dužina vegetacije 125 dana.
 • Odlične tolerantnosti na prouzrokovače bolesti suncokreta (Phomopsis spp, Sclerotinia spp).
 • Umereno tolerantan prema prouzrokovačima bolesti (Phoma spp, Macrophomina spp) na stablu, i beloj trulezi na korenu
 • Visoko tolerantan na obolenja glave zbog pozicije koja obezbeđuje odlivanje vode.
 • Tolerantan na rase volovoda (A-E rasa).
 • Tolerantan na susu i visoke temperature.
 • Zbog velike atraktivnosti za pčele ima odličnu oplodnju i izuzetno veliki broj zrna po glavi.
 • Preporučujemo ga u ranoj setvi i boljoj agrotehnici.

SY Arisona

Srednje kasni hibrid
Lino tip

Preporučena setva: 55-60.000 semena/ha

 • Nova genetika u Syngenta portfoliju.
 • Srednje kasni hibrid lino tipa.
 • Otporan na rase volovoda u Srbiji (A-F rasa).
 • Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta, pa se preporučuje u regionima gde je proizvodnja suncokreta u nešto užem plodoredu.
 • Intenzivan hibrid.
 • Ima robusan izgled, jaku stabljiku i jak korenov sistem.
 • Preporučujemo ranu setvu.

SEME ULJANE REPICE