Prozivodi > Đubriva

Đubriva

AGROGLOBE je jedan od vodećih uvoznika i distributera mineralnih đubriva na tržištu Srbije.


Klik na slike za detalje


GLOBAL

Global je kompleksno mineralno đubrivo sa mikroelementima.Koristi se za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljištima.

Osnovne karakteristike kompleksnog mineralnog đubriva Global:

 • Ujednačena granulacija,finoća i čvrstoća granule,omogućavaju dobru raspodelu hranjivih elemenata prilikom distribucije.
 • Svaka granula ima isti hemijski sastav.
 • Visoka koncentracija hranjivih elemenata.
 • Sadržaj i količina mikro-elemenata prilagođen je potrebama pojedinih biljnih vrsta.
 • Visoka vodotopovost omogućava upotrebu i u proleće(kao startno đubrivo).
 • Kao sirovine za proizvodnju kompleksnog mineralnog đubriva Global koriste se:
  • Superfosfati(TSP), kalijum-hlorid(KCl), sekundarni element (Mg) i
  • mikroelementi(B,Zn).

Količina primene:300-600 kg/ha,u zavisnosti od biljne vrste i plodnosti zemljišta.
Pakovanje:25kg i 600 kg(big bag).

Global PK 16:32 + me

Sastav:

 • FOSFOR(V)-OKSID(P2O5 )16%
 •       P2O5 rastvorljiv u neutralnom amonijum-citratu i vodi 16%,
        P2O5rastvorljiv u vodi 14,4%
 • KALIJUM-OKSID (K20) rastvorljiv u vodi32%
 • MAGNEZIJUM-OKSID (MgO)2%
 • BOR (B)0,5%
 • Zn (Zn)0,2%


Preporuka za proizvodnju:

 • U usevu šećerne repe:Global 450-500 kg/ha pred osnovnu obradu ili predsetveno,
 • U usevu suncokreta:Global 350-400 kg/ha pred osnovnu obradu ili predsetveno,
 • U usevu uljane repice:Global 300-400 kg/ha pred osnovnu obradu,
 • U povrtarskim usevima:Global 400-800 kg/ha pred osnovnu obradu ili predsetveno zavisno od biljne
 • kulture,
 • U voćnjacima i vinogradima Global 400-600 kg/ha u trake između redova.

Za više informacija obratite se našoj stručnoj službi.

MINERALNA ĐUBRIVA

U ponudi ima sve vrste i formulacije mineralnih đubriva u raznim pakovanjima:

1. AZOTNA (UREA 46%) I SVE VRSTE NPK KOMPLEKSNIH ĐUBRIVA – PROIZVOĐAČ PETROKEMIJA KUTINA
2. SVE VRSTE NPK MINERALNIH ĐUBRIVA - PROIZVOĐAČ ADRIATICA DUNAV VUKOVAR
3. RUSKA KOMPLEKSNA (NPK 16/16/16; NPK 15/15/15; NP 10/46) I AZOTNA (UREA 46%; AN 34%) MINERALNA ĐUBRIVA.


SuperStart NP 10:35

SuperStart NP 10:35 je mikrogranulisano đubrivo koje stimuliše rast biljaka u početnim fazama razvoja. Zahvaljujući visokom sadržaju fosfora i prisustvu cinka, deluje značajno na rast korenovog sistema. Veća kontaktna površina sa zemljištem utiče na brže oslobađanje lakopristupačnih hraniva.

Mikrogranulisana đubriva SuperStart primenjuju se zajedno sa setvom unošenjem u redove – „trake” uz pomoć uređaja za deponovanje mikrogranula koji se nalazi na sejalici. Preporučuje se da granule SuperStart budu udaljene 5 cm od i ispod semena gajene kulture. SuperStart se može upotrebljavati i fizičkim mešanjem sa semenom žitarica u slučaju da su sejalice mehaničke ili unošenjem direktno u red sa semenom (pop-up sistem). Upotreba đubriva sistemom pop-up ne preporučuje se sa setvom soje.