O nama

AGROGLOBE je osnovan 2004.godine, sa sedištem u Novom Sadu – prestonici srpskog agrara. Osnovna delatnost firme je trgovina na veliko i trenutno zapošljava 211 radnika.

AGROGLOBE se bavi prometom agroproizvoda, uvozom I distribucijom pesticida, semena i mineralnog đubriva i poljoprivredne mehanizacije. Ugovara i kreditira poljoprivrednu proizvodnju, a bavi se i ratarskom proizvodnjom na površini od 1000 ha na sopstvenom imanju. Značajan deo poslovanja bazira na mreži objekata za skladištenje, kroz koje pruža usluge lagerovanja robe za firme i fizička lica. Imidžu moderne firme koja prati potrebe agrara doprinosi i savetodavna aktivnost u oblasti proizvodnje i trgovine.

AGROGLOBE je za svega nekoliko godina postigao rezultate koji ga veoma visoko pozicioniraju i na domaćem i na inostranim agrobiznis tržištima. Godišnjim izvozom vise od 300.000 tona žitarica i komponenti stočne hrane, svrstava se među 5 najvećih izvozno orijentisanih firmi iz domena agrobiznisa u Srbiji.

U određenom trenutnku razvoja, pojavila se potreba za izgradnjom poslovno-informacionog sistema koji će povećati kompetitivnost na tržištu kroz podršku poslovnim procesima i odlučivanju.

Implementiran je najsavremeniji i najprodavaniji ERP informacioni sistem u svetu – SAP ECC 6.0. Koriste se svi moduli za kontrolu poslovnih procesa: finansijskog računovodstva, prodaje, distribucije i materijalnog poslovanja, koji omogućavaju integraciju kompletnog poslovnog procesa. Formiran je stručan i ambiciozan tim, koji uz savremeni menadžment uspeva da odgovori na sve zahteve tržišta. Na tom temelju uspostavljena je poslovna saradnja kako sa firmama u zemlji i regionu, tako i sa velikim svetskim kompanijama. Svi oni u Agroglobu prepoznaju stabilnog i pouzdanog partnera.

Planovi kompanije su usmereni prema jačanju poslovne infrastrukture, koja će omogućiti da tokom jedne godine ostvari izvoz od 400.000 tona merkantilnih proizvoda, unapredi prodaju pesticida, semena i mineralnog đubriva.Projektovan rast podrazumeva kontinuiran rad na razvoju i osnaživanju mreže dobavljača, prvenstveno razvijanjem kooperantskih odnosa sa poljoprivrednim proizvodjačima, kroz ugovaranje i kreditiranje proizvodnje , uslužno skladištenje i savetodavnu aktivnost u oblasti proizvodnje i trgovine.

Kontakt

AGROGLOBE D.O.O.

Adresa: Bulevar Oslobođenja 60
21000 Novi Sad
Tel: 021/4894 300
Fax: 021/4894 338


Privredno društvo Agroglobe doo Novi Sad, ul. Bulevar Oslobođenja br. 60 obaveštava javnost da je dana 12.03.2019. godine doneta Izmena Nacrta ugovora o statusnoj promeni pripajanja, celokupan tekst izmene nacrta u skladu sa odredbom člana 495 Zakona o privrednim društima, se objavljuje na internet stranici društva.

Privredno društvo Agroglobe doo Novi Sad, ul. Narodnog fronta br. 23 obaveštava javnost da je dana 23.10.2018.godine potpisan Nacrt ugovora o statusnoj promeni pripajanja, celokupan tekst nacrta u skladu sa odredbom člana 495 Zakona o privrednim društima, se objavljuje na internet stranici društva

Agroglobe finansijski izveštaj

Agroglobe identifikacioni podaci

Rešenje o promeni adrese