Delatnosti > Proizvodnja hrane

Proizvodnja hrane

NIKŠIĆKI MLIN

NIKŠIĆ


Skladišni kapacitet: 1.500 m² magacin za gotove proizvode 15.000 t kapacitet silosa


  • Nikšićki mlin se bavi nabavkom, proizvodnjom, preradom i prometom žitarica i njihovih proizvoda.
  • U mlinu se dnevno preradi i samelje 180 tona pšenice, sa ciljem dobijanja visoko-kvalitetnih gotovih proizvoda (brašna).
  • Značajne količine proizvoda kompanija izvozi na tržišta Albanije, Makedonije i Bosne i Hercegovine.
  • Sigurnost kvaliteta proizvoda kao i redovnu kontrolu kvaliteta sirovina kontroliše interna moderna laboratorija.
  • Politiku kvaliteta zasniva na poštovanju referentnih standarda (HACCP i ISO 22000) kao i zakonskih propisa.
  • Više informacija možete videti na www.niksickimlin.me.

Kontakt

NIKŠIĆKI MLIN AD

Hercegovački put 5, 81400 Nikšić, Crna Gora


Milena Višnjić
Tel: +382 40/231-812
Mob: +382 67/608-342
milena.nkmlin@gmail.com