Zašto agroglobe

AGROGLOBE je savremena kompanija koja se prilagođava potrebama tržišta, ulaže u unapređenje organizacione strukture, modernizaciju i proširenje svojih kapaciteta.

AGROGLOBE ima 211 zaposlenih. Timovi sačinjeni od stručnih i ambicioznih ljudi, entuzijazam, nova znanja, i iskustvo, čine kombinaciju koja garantuje poslovni uspeh jedne ovakve kompanije.

AGROGLOBE nastoji da obezbedi odlične uslove za kvalitetan rad i razvoj svojih zaposlenih. Briga za zaposlene predstavlja jedan od prioriteta, što obezbeđuje profesionalne kadrove posvećene radu i ciljevima kompanije.

AktuelnoNew Holland

AGROGLOBE je ekskluzivni distributer i serviser poljoprivredne mehanizacije svetski poznate marke NEW HOLLAND za Srbiju i Crnu Goru


New Holland

New Holland web stranica:

NEW HOLLAND

Najnovije vesti

12.03.2019.

Privredno društvo Agroglobe doo Novi Sad, ul. Bulevar Oslobođenja br. 60 obaveštava javnost da je dana 12.03.2019. godine doneta Izmena Nacrta ugovora o statusnoj promeni pripajanja, celokupan tekst izmene nacrta u skladu sa odredbom člana 495 Zakona o privrednim društima, se objavljuje na internet stranici društva.

Privredno društvo Agroglobe doo Novi Sad, ul. Bulevar Oslobođenja br. 60 obaveštava javnost da je dana 12.03.2019. godine doneta Izmena Nacrta ugovora o statusnoj promeni pripajanja, celokupan tekst izmene nacrta u skladu sa odredbom člana 495 Zakona o privrednim društima, se objavljuje na internet stranici društva.

28.2.2019.

ZIMSKI SASTANCI

Tokom januara i februara stručni tim Agroglobe-a održao je niz edukativno-promotivnih predavanja širom Bačke, Banata i Srema. Poljoprivrednim proizvođačima predstavljen je program semena, pesticida i đubriva koje Agroglobe distribuira u ovoj proizvodnoj godini, kao i celokupna tehnologija proizvodnje. Pored široke palete proizvoda Agroglobe nudi i stručnu podršku na terenu, pomoć pri prevazilaženju različitih problema sa kojima se proizvođači sreću u toku proizvodnje.


POGLEDAJ SVE VESTI
Srbija Prognoza vremena